NYT FRA DEN DAGLIGE LEDELSE I ÅVM

Siden sidste nyhedsmail har vi haft årsmøde, årsfest og vi er allerede en tredjedel igennem adventstiden.  Resten af året står på forberedelser og forventningsglæde. Både åndeligt og praktisk.

Tilbageblik på årsmødet

Den 27. november holdt vi det første årsmøde som ny daglige ledelse og det første møde for menigheden uden begrænsninger siden 2019. Det var en skøn fornemmelse at være samlet igen på stort set normal vis. Og årsfesten satte et herligt punktum over i’et med julefrokost, bingo med alt for mange konfettirør og ’floor’ sidst på aftenen. Stemningen var opløftende, atmosfæren var positiv og folk deltog engageret. What’s not to like! 

Intet af det her havde ladet sig gøre, hvis ikke ÅVM har så mange engagerede medlemmer som møder op, hjælper til og at nogle ildsjæle lægger kræfter i at arrangere det hele. Tak til jer alle sammen!

Alt i alt var det en opmuntrende og samlende eftermiddag med 237 deltagere i kirken, 65 deltagere til børneårsmøde i BaboonCity, 17 legende unger i Frirum på Mjølnersvej og 10 ekstra børn om aftenen. 

Jeg ville selvfølgelig ønske at det var muligt for flere at være med og jeg håber at de udeblevne medlemmer på anden måde vil erfare den samhørighed, som vi andre oplevede på dagen.

Så kom december, advent og vintertiden slog rigtig igennem. 

I tråd med myndighedernes retningslinjer har vi indført coronapas på gudstjenester og forsamlinger med mere end 100 deltagere. Det var ikke en let beslutning, men vi vælger det som er mindst indgribende lige nu, så at flest muligt kan fortsætte i de nyetablerede gudstjenestevaner. Og så gør vi gudstjenesten mere tryg at komme til, for de som er i risikogruppen. Samtidig vil jeg sige, at det ikke er i tråd med kirkens væsen, at man skal have pas eller billet og det kan føles som om vi vælger politisk ståsted med dette valg. Det gør vi ikke. Man kan være en del af ÅVM uanset sin politiske overbevisning eller sine holdninger til restriktioner. Vores valg er det mindste onde, et hensyn til de svageste og et forsøg på at holde gudstjenesten åben for så mange som muligt, så længe som muligt. Og vi vurderer løbende hvad der er den bedste løsning for ÅVM.

Samtidig er det vigtigt at sige, at ÅVM ønsker at kalde og opbygge til tro, efterfølgelse og ansvarligt medlemskab – coronapas eller ej. Derfor er alle velkomne til gudstjeneste online, i vores klynger og fællesskaber (så længe de ikke er underlagt restriktioner), til arrangementer med færre end 100 deltagere, til samtale med en præst, hvor man også kan få nadver. Husk på, at dette er en undtagelsestilstand – pandemien bliver ikke ved. Som Svend Brinkmann sagde i et foredrag forleden: ”Vi bør vågne op hver morgen og være chokerede over at vi lader vores frihed begrænse. Det må ikke blive ’normalt’ for os”. 

Advent -forberedelser og forventninger

Selvom smittetal og restriktioner fylder meget, så bør vi rette fokus mod advent – kirkens forberedelsestid. 

Hjemme hos os forbereder vi at fejre Jesu fødsel ved at pynte op til højtiden, tænde lys, synge sange, læse bibelhistorier og bede. Jeg ønsker for jer at I finder tid til egen forberedelse og at I går en fredfyldt jul i møde. 

Adventstiden er også en organisatorisk forberedelsestid for ÅVM. Det er tiden hvor foråret forberedes. 

Og her er et par af de stabsforankrede nybrud for foråret 2022:

  • Bibelskolen: et bibelforløb for hele menigheden, hvor vi nærlæser Bibelen sammen. Vi ønsker at ÅVM får en aktiv bibelkultur, hvor vi læser og lærer Guds Ord bedre at kende sammen. Første skrift vi går i dybden med er Galaterbrevet og I kan godt glæde jer. Man kan både deltage fysisk og online. Efterfølgende bliver undervisningen tilgængelig på podcast og vores nye hjemmeside: www.bibelskole.dk (som først lanceres til januar).
  • Familieteam: fra januar samles et nyt familieteam som vil tage et strategisk ansvar for hvad vi skal søsætte for at understøtte og opbygge familierne i ÅVM og Aarhus. Tak til jer som har sagt ja til at være med! Ønsker du at være en del af teamet, så kontakt mig på hans-christian@valgmenighed.dk.
  • Diakoni: ÅVM’s diakonale profil og indsats får ekstra fokus fra starten af 2022. Menighedsrådet vil som noget af det første bruge tid på at vælge den rette strategi for at skærpe ÅVM’s diakonale arbejde. Som jeg sagde på årsmødet: ”Guds folk har altid været kendetegnet ved en dedikeret indsats for de udsatte i menigheden og i samfundet. Eksemplerne er talrige; her er et par stykker: I Apostlenes Gerninger Kapitel 7 læser vi, at menighedens daglige uddeling til de fattige blev organiseret. På kirkemødet i Nikæa i 325 fastslog man at kirken skulle lave børnehjem for de uønskede i samfundet over hele Romerriget. Teologen Lactanitus beskriver i samme periode, at kirken blev kendt for at de begravede ukendte strandvaskere, fordi alle mennesker har gudbilledlighed og derfor skal behandles med ære. Kirkens indsats under pandemier som eksempelvist pesten kan også nævnes her. Vi ønsker at ÅVM’s diakoni skal være lige så centralt placeret, som vores indsats for unge & studerende og for børnene. Derfor vil MR og DLT bruge tid på at udvikle området og gøre det mere tilgængeligt for alle at engagere sig.

Med ønsket om en velsignet advent, jul og nytår

Hans-Christian Vindum Pettersson

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *