Med Gud for Aarhus

DET BYDER 2023 OS INDTIL VIDERE

Af David Viftrup, daglig leder
DLT 13. januar 2023
Godt nytår til jer alle. Jeg håber I er kommet godt ind i det og har godt mod på 2023. Året er startet med et brag i ÅVM. Først en stor tværkirkelig lovsangsfest med 300 deltagere den 1. januar […]

Med Gud for Aarhus

NYTÅRSLOVSANG

Af Maria Kjær, studentermedhjælper
Livet i ÅVM 13. januar 2023
Klokken 16 den 1. januar var der liv i kirkebygningen på Mjølnersvej 6, selvom der nok ikke var liv mange andre steder i byen. Kirken vrimlede med mennesker, der var dukket op […]

Med Gud for Aarhus

NY BATALJON-KLUB

Af Jane Baumgartner, præst og leder af børnekirken
B&U 13. januar 2023
Den 17. januar 2023 klokken 17.00-18.30 starter vores nye Bataljon-klub – en hverdagsklub for børn i alderen 0.-3. klasse. […]

Med Gud for Aarhus

MØD EN KLYNGE: HEIM

Af Maria Kjær, studentermedhjælper
Mød en klynge 6. december 2022
Heim er tysk og betyder ”hjem”. Det er ikke tilfældigt, at det er det navn Hans-Christian og Astrid Pettersson valgte, da de tidligt i 2021 begyndte at plante idéen […]

Med Gud for Aarhus

HAMLET

Af Maria Kjær, studentermedhjælper
Diakoni 6. december 2022
”Hamlet er et værested for ensomme unge i Aarhus, hvor de kan komme torsdag og fredag aften og spise aftensmad. Man køber ind til aftensmad og laver det sammen, […]

Med Gud for Aarhus

SAMMEN OM BØRNEKIRKEN

Af Jane Baumgartner, præst og leder af børnekirken
B&U 6. december 2022
I november inviterede børnekirken forældre og ledere til en fælles aften med det formål at ”bygge børnekirke sammen”. […]

Med Gud for Aarhus

ALPHA

Af Mathias Hermann Mikkelsen, leder af Alpha-kurset
Livet i ÅVM 6. december 2022
Alpha er et kursus, som forløber over 11 dage fordelt ud over et halvår. Hver aften har et tema, som tager udgangspunkt i grundlæggende kristendom, men […]

Med Gud for Aarhus

VI BYGGER MENIGHED SAMMEN

Af Hans-Christian Vindum Pettersson, valgmenighedspræst
DLT 6. december 2022
Alle, der var blevet døbt, holdt fast ved det, de havde lært af apostlene. De var med i fællesskabet og deltog i menighedens måltid og i bønnerne. Folk var fulde af respekt […]