Af Anders Michael Hansen, Valgmenighedspræst

Årsmødet nærmer sig. I den forbindelse har vi fra MRs side udsendt et brev med det vi gerne vil arbejde for i 2019 og bedt om tilsagn senest mandag 12. nov til budget 2019:

  • inspirere til karismatisk kultur, udvikling af nådegavebrug, spiritualitet og åndelige praksisser på visionsområdet ”Med Gud i hjertet”
  • styrke fællesskaberne i klynger og celler, sjælesorgen og trosoplæring/ familieudvikling på visionsområdet ”Med Gud for fællesskab og familier”
  • styrke sammenhængskraften i konfi-, teenage- og gymnasiearbejdet samt forstærke mentorordning for unge og studerende på visionsområdet ”Med Gud for unge og studerende”med ansættelse af ny præst (Hans-Christian Vindum Petterson) fra jan. 2019 og en teenagemedarbejder
  • bygge kapacitet op på visionsområdet ”Med Gud – for min næste” så forskellige diakonale tiltag kan forankres mere solidt i menigheden og virkeliggøres
  • udvikle synergien mellem menighedens udsendte i mission og menigheden på visionsområdet ”Med Gud for verden”
  • øge sekretariatets kapacitet til at yde god medlemsbetjening og styrke kommunikationen.
  • foretage nye nødvendige investeringer i bygning og indretning.

Den opmærksomme læser vil genkende visionspunkterne (med fed) i den genbesøgte og genformulerede vision: ”Med Gud – for Aarhus og verden” som blev præsenteret og processet i grupper på visionssøndagen 30. sept. På Årsmødet udkommer en visionsfolder i et lækkert format – det glæder jeg mig til at vi kan præsentere, så visionen bliver manuelt og fysisk tilgængelig for alle – både nuværende medlemmer og besøgende i ÅVM.

Året 2018 har været et år, hvor vi har lagt fundament i menighedsrådet i samspil med stab på diverse områder. Jeg brugte et billede på menighedsdagen i foråret 2018 om et skib i dok. Det tager et stykke tid at få arbejdet fundamentale teologiske, værdimæssige og organisatoriske spørgsmål igennem. Vi har i et udrustnings- og fællesskabsudvalg på tværs af MR og stab arbejdet med læringsmål i tilknytning til vores formålsparagraf 3: ”Valgmenigheden arbejder for at kalde til tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og ansvarligt medlemskab af menigheden”. Det er dynamiske udtryk: ”til tro”, ”efterfølgelse” og ”ansvarligt medlemskab”. Hvad er det teologiske indhold af dem? Det skal vi genbesøge og bringer ind i forkyndelse og undervisning. I 2019 begynder vi at udarbejde forkyndelse, oplæg og træning, som bringer os i den retning som formålet udstikker.

Men vi har ikke ønsket at udarbejde forkyndelse, oplæg og træning i 2019 ud i den blå luft. Vi vil gerne prioritere at adressere de følte behov blandt medlemmerne. Vi arbejder derfor i løbet af oktober – november måned med tre undersøgelser samt fokusgruppeinterviews. Vi laver målinger på, hvordan medlemmer oplever kvaliteten af ÅVM på otte afgørende områder, måling på den karismatiske kultur samt medlemmernes deltagelse i fællesskaberne (klynger og celler).  Resultater af disse undersøgelser vil løbende blive kommunikeret og bearbejdet, i første omgang især på Årsmødet 2018.

Med venlig hilsen
Anders Michael Hansen
valgmenighedspræst ÅVM

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *