Om kurset for pårørende til rusafhængige afholdt i foråret

Glæden var enorm, da David Vifftrup ringede til mig og sagde: ”Nu må vi lave kursus for 25 mennesker. Er det ikke nu, du skal lave kursus for pårørende til rusafhængige?” David og Anders Michael havde kendt mit ønske om, at lave et gratis kursus for pårørende, der elsker eller har elsket et menneske, der har udviklet en afhængighed af rusmidler.

Corona gav mig virkelig mulighed for at fordybe mig i undervisningen, så kurset en dag kunne blive til virkelighed – og det blev det d. 10. maj 2021.
Så her i forsommeren har en kollega og jeg afholdt gratis kursus for pårørende til rusafhængige i valgmenighedens kirkerum.

Min kollega deltog med sin personlige erfaring og historie efter 13 års ædruelighed og jeg underviste i afhængighed, med-afhængighed og selvværd. De pårørende lever ofte med en forhøjet stressbelastning; bl.a. grundet mange år med uforudsigelighed omkring det menneske de kender, som er blevet afhængig. Det kan påvirke dem negativt både fysisk, psykisk, socialt og åndeligt. Så de pårørende har et stort behov for hjælp.

Vi kan som mennesker først ændre noget i vores tænkning og adfærd, når vi bliver bevidste om, hvad vi skal ændre. Gennem fællesspisning, undervisning og samtale i grupper, fandt mange af de
pårørende ud af, at de ikke er alene, og det, de havde oplevet i livet med den afhængige, blev genkendt og anerkendt af andre pårørende – det mest helende af alt.

Gennem undervisning, fik de pårørende mulighed for at få en forståelse af egne ubevidste mønstre og adfærd. De fik redskaber til at passe på deres egne grænser, når det afhængige menneske, de kender, ruser sig. De forstod vigtigheden af, at de ikke skulle dække over den afhængige men bryde tavsheden og ikke lade det være et tabu. Det medførte bl.a. at de pårørendes skam blev reduceret og deres selvværd blev styrket.

Tak til alle der økonomisk gav et bidrag, så vi kunne invitere og gøre kurset gratis for alle. Tak til kirken og Gud, fordi vi måtte bruge lokalerne i Århus Valgmenighed. Tak til de frivillige, der hjalp til, at der blev lavet gode og trygge rammer alle otte aftner. Tak til alle jer der deltog i kurset; tak for jeres ægthed og mod til at komme. Jeg er dybt taknemlig for at få muligheden for at hjælpe nogle af de pårørende til rusafhængige,
så de kan hjælpe andre i lignende situation.

Mvh. Britta Greve Carlsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *