Så kom efteråret og med det gik ÅVM ind i en spændende sæson – en ny tid.

Med august begyndte gode nyheder at rulle ind for os – jeg vil blot nævne tre gode udviklinger her:

  • Efter sommerferien fik vi en gave fra kirkeministeriet, da afstandskrav og antalsbegrænsninger bortfaldt, og vi kunne vende tilbage til gudstjeneste med børnekirke og socialt samvær efterfølgende.
  • Mange – altså rigtig mange – nye tilflyttere er begyndt at komme til gudstjeneste og se ÅVM an som et muligt åndeligt hjem. Og det er en glæde, at dem vi spørger oplever sig godt taget imod.
  • Antallet af stab og frivillige som engagerer sig er opadgående, hvilket er et tegn på, at ÅVM er et sted, man har lyst til at tjene, OG et tegn på, at der er behov for hænderne.

Resten af 2021 ser fra mit bord ud til at blive kendetegnet ved tre ting: En tid til at samles – en tid til at tale – en tid til at så.

En tid til at samles

”Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning. Det er som Hermons dug, der falder på Zions bjerge. For dér giver Herren velsignelsen, livet i al evighed.” (Salme 133)

Sådan synger David på valfart med sit folk. Og tænk, at Kong David kunne synge sådan. Godt og herligt at samles? Manden oplevede angreb, baghold, konflikt og modstand mod hans kongedømme og person. Nogle gange fra nærmeste side. Alligevel ophøjer han fællesskabet og bruger smukke (og svært forståelige) billeder på, hvor godt det er. For dér, i fællesskabet, erfares Guds velsignelse, siger han. På trods af uperfektheden, så er folket hinandens livsledsagere med Gud.

Ja, heller ikke vores kirkefællesskab er perfekt. Langt fra. Lige så lidt som på Davids tid. Men uanset vores uperfekthed, så er vi også på vandring sammen; vi har brug for hinanden tæt på, til opbyggelse og trøst. Derfor vil jeg anbefale dig at bruge efterårets mange muligheder for at samles som en del af ÅVM:

  • Til gudstjenester om søndagen.
  • Til fællesskab i hverdagen (f.eks. en klynge, en cellegruppe eller medvandring med en kirkeven).
  • Til familiegudstjeneste en gang i måneden i hverdagen – for dig og naboen og deres dejlige børn.
  • Til UpSide en fredag i måneden, som er et festligt mødested med Gud for studerende og unge i Aarhus.

Jeg håber at resten af 2021 vil byde på mange stunder, hvor det er herligt og godt at sidde sammen.

En tid til at tale

Efteråret kommer helt sikkert også til at være kendetegnet ved samtaler om liv, tro, teologi og kirke. Den første samtale handler om bæredygtigt forvalterskab. I efteråret sætter menighedsrådet fokus på den del af visionen, der vedrører: ”Med Gud for verden”. Det gør vi ved at være partnere på missionsprojekter. Det gør vi gennem konstruktivt samfundsengagement. Og det gør vi ved at tage ansvar, når det kommer til bæredygtigt forvalterskab. Derfor bliver den første prædikeserie i efteråret om forvalterskab.

På gudstjenesterne vil vi udlægge betydningen af, at vi tror på en Skaber, som elsker sin verden, og i hvis billede vi er skabt. Derudover vil menighedsrådet invitere alle til en forvalterskabsaften d. 6. oktober, hvor vi vil vælge bæredygtige initiativer til næste budgetår. Mere info følger på hjemmesiden og sociale medier.

Den anden samtale er for kvinderne. Vi inviterer til en aften om ”Kvinde, krop og sex”, hvor sexolog Camilla Hessellund og jeg holder oplæg om gudsskabthed, sex og krop; hvor der vil være gruppesamtaler og mad. (OBS jeg er kun med til oplæg og Q/A). Mere info følger på hjemmesiden og sociale medier.

En tredje samtale er på tværs af generationer. Emilie Felletoft og Anne Line Thomsen har taget initiativ til arrangementet LIVSERFARING, som er aftener med livshistorier fra scenen og samtale på tværs af aldersgrupper ved bordene. Mere info følger på hjemmesiden og sociale medier.

En fjerde samtale er foranlediget af et forslag, der blev stillet på menighedsmødet i juni. På baggrund af det forslag arrangerer jeg og MR tre teologiske samtaler for medlemmer af Aarhus Valgmenighed om

  • ÅVM’s teologiske ståsted som luthersk, karismatisk og missional kirke
  • ÅVM’s tilgang og brug af inspirationskilder på ledelsesniveau
  • ÅVM’s tanker om sund karismatik i teori og praksis

Er du medlem, vil du få en invitation via den mailadresse, du har oplyst.

En tid til at så

Samtidig med at vi glæder os til igen at kunne samles og ser frem til de vigtige samtaler, vi skal have, så er det også en tid til at så. Og det gør vi som kirkefællesskab på mange måder. Hver især tror jeg, at vi ’sår’ allermest i vores hverdag – ved at være en god kollega, en hjælpsom nabo, en engageret del af lokalmiljøet, sportsklubben eller noget helt tredje. Derudover vil jeg fremhæve tre initiativer til hjælp i så-sæsonen:

Vi vil konkret så trosfrø gennem ALPHA. Måske er det tid til at du tager på ALPHA-kurset i kirken og inviterer en ven eller nabo med? En hjælp til at tale om de store spørgsmål i livet – og lære Gud at kende.
Vi vil så en karismatisk kultur. Vi inviterer derfor til MÆRK GUD. Et forløb over tre aftener for dig, som gerne vil forstå mere af, hvordan Gud virker i os og gennem os ved Helligåndens kraft. Dig, der gerne vil se, hvad der sker, når Gud får taletid og plads – og hvem ved… måske erfarer du Guds nærvær i dit liv.
Vi vil så gode vaner til et godt liv i parforholdet. En gruppe medlemmer leder og afvikler igen kurset ”7 dates for par”, for jer der er gift eller i et parforhold og kunne trænge til dates der har det hele – mad, romantisk belysning og syv vigtige emner at tale om.

Jeg glæder mig meget over den nye tid og den forestående sæson, og jeg håber du vil være med til at samles, tale og så.

Skrevet af Hans-Christian Vindum Pettersson, valgmenighedspræst i ÅVM

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *