En ny sæson står for døren. Den er forberedt grundigt i ugerne op til sommerferien. Så kan man jo lande med landingshjulene ude når man møder ind igen efter ferien!

Strategidøgn i MR – om vision, innovation og samskabelse

Menighedsrådet har været samlet til strategidøgn fredag 10 – lørdag 11 august. Her havde vi fokus på vores visionsarbejde. Vision 2018 udløber formelt set i år. Men vi arbejder nu med den i et særligt visionsudvalg. Vi vil præsentere vores tanker på en visionssøndag 30. sept. for hele menigheden. Vi vil også lave en form for inddragelse efter præsentationen – muligvis samskabelses-seminarer omkring hvert visionspunkt de næste måneder. Det er vigtigt, at menighedens medlemmer inddrages i nytolkning og genomsætning af visionen. Vi har i det hele taget brug for at skabe rum til nytænkning, engagement og det at skabe noget sammen. ÅVM er ikke længere den lille, innovative og cuttingedge menighed den var for 30 år siden i dens opstart. Men stor er ikke det samme som at vi har kvalitet eller tænker nyt. Det er vigtigt at vi fornyr os.

Stabsdage – om trivsel på stab og i menighed – og efterfølgelsens teologi

Staben var samlet til stabsdage 15-17 august. Her havde vi blandt andet fokus på arbejdstrivsel (ansatte) og menighedstrivsel (medlemmer). Vi vil gennemføre en undersøgelse i sept med henblik på menighedens sundhedstilstand. Vi vil måle de erfaringer, menighedens medlemmer har med menighedens liv: f.eks. erfaringen af Gud i bøn, tilbedelse og bibelæsning, om gudstjenesten er inspirerende til troslivet, om frivillige får den støtte og vejledning de har brug for – og meget andet. Vi vil bruge Naturlig Kirkevækst undersøgelsen, som er almindelig anerkendt. Den har fokus på kvalitet fremfor kvantitet. Du kan læse om Naturlig Kirkevækst på http://www.ncd-international.org/public/;jsessionid=5E92A4B4EC7D203EE894B64FD4D327B2. Undersøgelsen er statistisk set valid ved deltagelse af 30 respondenter og vi agter at gennemføre to separate undersøgelser i hhv. 16- og 10-miljøet. Vi håber at kunne præsentere resultatet af undersøgelsen på visionssøndagen 30. sept.

Udover trivsel på stab og i menighed, beskæftigede vi os med, hvordan vi som stab kan komme i øjenhøjde med menigheden, sprede vores fokus til at omfatte gudstjenester og fællesskaber i både 10- og 16-miljøet samt ÅVM Intl. Vi arbejdede også med efterfølgelsens teologi hos Luther og havde to timers teologisk workshop med indlæg af theol.dr. Asger Højlund, som er lutherekspert og har skrevet dr. disputats om Luthers retfærdiggørelseslære.

Fællesskab i ÅVM – en livssammenhæng og plads til alle

I august og september måned agter vi at kortlægge alle fællesskaber i ÅVM. Fællesskaberne i ÅVM har meget forskellig historik og alder, kontekst, udtryksformer, vision og møderytme. Meget forskellige måder at være fællesskab på, med stor mangfoldighed. Kaotisk at se måske, men alligevel også med en vis orden. Stor grad af selvledelse – hvilket jo er vigtigt.  Med enten løs eller tæt kobling til stab. Er der noget vi bør gøre anderledes? Er der behov for input og større grad af støtte? Pastoral hotline? Alt dette håber vi at kunne få et overblik over når vi henvender os til ledere og deltagere i fællesskaber. Håbet er, at vi kan skabe en kultur og netværk af fællesskaber, som er åbne for nye deltagere og at alle inspireres til tro og  efterfølgelse af Jesus. At alle finder en plads, en livssammenhæng, hvor de kan leve med og trives i menigheden. Det er jo vores formål som menighed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *