2016-04-09 13.21.13_1

Velafholdt samling i KirkePlanterNet med debut for nyt læringsnetværk

Af Simon Balle

 7-9. april samlede KPN 65 deltagere fordelt på 18 teams til en weekend med fokus på at forkynde evangeliet i hver deres lokale kontekst gennem missionale fællesskaber. De 18 teams kommer fra hele landet, fra både DanskOase, Baptistkirken og Missionsforbundet, og er samlet for at besinde sig på, hvilke skridt Gud for tiden kalder den enkelte menighed til at tage.

Jeg var denne gang med på team med ansvar for logistikken. Det var interessant for mig at se, hvordan weekenden var sammensat af skiftevist udfordrende undervisning, korte motivations-indlæg, kreative strategi-øvelser og åndelige og profetiske inputs – det gik alt sammen op i en højere enhed på en virkelig frugtbar måde, så menighedernes teams kunne gå opmuntrede og udrustede derfra med en plan i hånden for det videre arbejde.

Denne gang kørte vi hele tre forskellige læringsnetværk i ÅVMs dejlige lokaler, da vi havde debut for et nyt netværk for unge/nye menighedsplantere, Katapult. Fælles for alle tre netværks var det evangelistiske fokus.

Thomas Willer og David Viftrup uddyber herunder om hhv. Katapult og de to “klassiske” læringsnetværk.

Thomas Willer om Katapult:

Vi tror, at der skal plantes flere kirker i Danmark, og vi tror det kommer til at ske gennem missionale fællesskaber, hvor mennesker kommer til tro. Det er vi ikke super gode til i vores land. Derfor har vi på Katapult inviteret Caesar Kalinowski til at hjælpe os med, hvordan det kan komme til at ske. Han har hjulpet folk over hele verden til at se det ske.
Samlingen var super udfordrende, og det som står skarpest bagefter er, at hvis vi skal lede mennesker til tro, så skal vi selv opleve, hvordan de gode nyheder forvandler os, så vi oplever, at det er gode nyheder for os i dag, så vi går fra vantro til fuld tillid til Gud på alle områder af vores liv.

David Viftrup om de klassiske læringsnetværk:

På de klassiske læringsnetværk havde vi fat i samme spor. Alle teams var igennem en proces, hvor de torsdag lavede en status over deres nuværende situation i deres menigheder. Hele fredagen blev der åbnet op for at se nye muligheder og få udvidet horisonten gennem undervisning og teamprocesser, og lørdag blev brugt på at lave en konkret plan for, hvordan fredagens læring skulle få effekt i deres lokale menighed.

Et af vores mål var at få ”benzin på bålet” hos alle teams, så de igen fik øget troen på, at Gud kan og vil lede mennesker til tro i Danmark gennem vores fællesskaber. Derfor havde vi bl.a. inviteret Thomas Hansen, der er Præst i Hillsong i København, for at undervise og fortælle hvordan de oplever mange mennesker komme til tro hver måned.

Christoffer Højlund der er præst i Fyens Valgmenighed beskrev deres udbytte af weekenden efterfølgende: ”KPN samlingerne hjælper os til at komme op i helikopteren og få nye og vigtige perspektiver på vores hverdag. Denne gang blev vi især inspireret af vigtigheden af, at vi kan tale evangeliet flydende. Dvs. at vi kender dens betydning for os, og nemt kan sætte ord på det over for andre. Hvis ikke vi kan det, får vi ikke delt evangeliet.”

 

2016-04-09 13.21.33_1  2016-04-07 17.22.41_1

Ny daglig leder søges
Af Keld Dahlmann

I Aarhus Valgmenighed besluttede menighedsrådet i 2010 at danne KPN som en selvstændig forening for at fremme mission og menighedsplantning i vort land. Menighedsrådet i ÅVM udpeger vores repræsentanter til KPNs bestyrelse, som er David Viftrup, Allan Axelsen og Keld Dahlmann.

Siden 2011 har Sune Andersen været daglig leder i KPN. Sune fratrådte efter eget ønske sin halvtidsstilling i KPN til 1. april og har fået nyt fuldtidsarbejde i Aarhus. Sune arbejdede i flere år som sekretariatsleder i ÅVM inden stillingen som daglig leder i KPN. Vi vil gerne sige Sune tak for sine ialt 12 år i tjenesten og for Sunes enorme bidrag til udviklingen af både ÅVM og KPN gennem alle årene.

Joachim Nisgaard gennemfører i dette forår en strategiproces med KPNs bestyrelse med henblik på at kunne ansætte ny daglig leder til efteråret. Har du spørgsmål vedr. KPN kan du kontakte Keld Dahlmann eller David Viftrup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *