Af Jane Baumgartner, assisterende præst

Efter et dejligt forår med mange (for)bønner og en kraftfuld Berørt-konference i april samledes ÅVMs forbedere til sommerafslutning hos familien Axelsen. 

Målet med aftenen var at udveksle de gode historier og vidnesbyrd både fra Berørt men også fra livet med Jesus i almindelighed; at lovsynge og dele Guds-ord; at bede og blive bedt for; og at nyde et ualmindeligt godt kaffebord og stor gæstfrihed. 

Hver eneste søndag (og til events i øvrigt) har ÅVM et korps af trofaste, dedikerede forbedere, der med stor indlevelse, følsomhed og frimodighed tager fat i den del af menighedens omsorg, der handler om at bringe mennesker frem for Jesus i bøn. Forbedere, der insisterer på at bringe Guds perspektiv ind i livet; som beder om helbredelser, om Helligåndens fylde; om frisættelse fra alt, der tynger og binder os. Igen og igen stiller de sig til rådighed, fordi de ved og tror, at Gud hører bøn. At han svarer os. At han vil os det godt. 

Og historierne fra foråret vidnede om netop dette – at Gud hører bøn, svarer os, og vil os det godt. Både på Berørt og på andre tidspunkter i løbet af foråret har mennesker fået stærke erfaringer af Guds nærvær og indgriben. Igennem livgivende profetiske ord og igennem kundskabsord. Konkrete helbredelser og frisættelse fra løgne og onde kræfter. Omsorgsfulde og frimodige bønner, der har givet en fornyet tro på livet og det gode, fordi Jesus blev bragt ind ligningen. 

I aftenens løb var der flere, der fortalte om opmuntrende trosamtaler i dagligdagen – om øjeblikke hvor tilskyndelser til at bringe Gud på banen ind i eksistentielle spørgsmål oplevedes meget meningsfulde – og virkelig blev modtaget vel. En havde et ord, der lød ”Lad blot Gud få sine veje”. En anden havde et ord fra Es. 45, 2: ”Jeg går foran dig og jævner forhindringerne; bronzedøre knuser jeg, jernslåer hugger jeg over”.

Forbønsgruppen er altid på udkig efter nye forbedere – og man er MEGET velkommen til at kontakte Jane Baumgartner (jane@valgmenighed.dk) for at høre meget mere om en plads som forbeder. De ”gamle” forbedere holder meget af at få lov til at bede med ”nye”. Vi tror, at alle kan bede for alle, at alle kan formidle trøst og opmuntring fra Jesus igennem bøn, og at Helligånden virker i os og igennem os. Vi tror, at miraklernes tid ikke er forbi, og at Åndens gaver stadig gives og er i funktion. 

Førend vi kastede os over et meget veldækket kaffebord, bad vi for hinanden – for forbedere har også brug for forbøn. Vi glæder os til en ny, dejlig sæson som menighed og som forbedere – spændte på, hvilke overraskelser Helligånden har i ærmet; til trøst og opmuntring; og til liv. 

Vi ses! 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *