af Daniel Borg Østerby & Hans-Christian Vindum Pettersson

Mentorkorpset i ÅVM er voksne medlemmer som frivilligt og gratis stiller sig til rådighed for et samtaleforløb. Mentorskab har været en del af menighedens liv i mange år, men siden 2019 er det en nøglekamp for at opbygge menigheden og bygge bro på tværs af alder og livssituationer. Til årsmødet 2019 havde vi 16 officielle mentorer tilknyttet og i denne uge har vi fået nr. 44 registreret. Heraf er 23 optaget og flere har mere end et forløb kørende samtidig.

Vi er stolte over at så mange tilbyder sig og træder ind i tjenesten. Men vi er ikke færdige. Mentorskab har større potentiale og vi drømmer om at mindst halvdelen af menigheden er eller har været i et godt forløb. Og mentorskab kan måske endda mere, for forskning fra USA indikerer, at unge uden tilhørsforhold til kirke eller tro i stigende grad søger troende mentorer uden frygt eller fordomme. Vi regner med at den trend også vokser i vores land. Og det vil vi gerne kunne tilbyde.

Derfor bliver vi ved med at kalde voksne medlemmer til at være mentorer. Og opfordre alle til at få en mentor. Uanset om du er ung eller gammel, nykristen eller født-og-opvokset-i-kirken, så opfordrer vi dig til at få en mentor. For vi har alle brug for inspiration og vejledning som mennesker og som troende.

Tilbuddet om en mentor i ÅVM er for alle uanset medlemskab eller ej, tilknytning eller ej, alder eller køn.

Hvorfor går vi op i mentorskab?

Man kan måske undre sig over, hvad det er der gør mentorskab så vigtigt, at vi har gjort det til en nøglekamp. Hvorfor skal mentorskaber have et særligt fokus?

For det første fordi vores menighed rummer et potentiale indenfor det her område. Vi kan gøre meget med det her simple redskab og gøre en forskel ved at vejlede, stille spørgsmål og lytte.

For det andet, fordi vi kan se hvor stor en forskel det kan gøre forskel i menneskers liv. Der opstår i mentorskabet en meningsfuld relation, et mikrofællesskab, hvor mentor og mentee bliver formet, udfordret og vejledt gennem hinanden, af Gud. Mentorskab udgør et fællesskab, hvor man ikke kan ”gemme” sig. Det forpligter, fordi det kun kan lykkes, hvis du giver noget af dig selv. At lære ærlighed, sårbarhed og tillid er enormt forløsende. Derfor kan mentorskaber og relationen som opstår her noget ganske særligt.

For det tredje har mentorskaber en iboende mulighed for at forbinde os på tværs af menigheden. Mentoren vil vejlede den yngre og bruge af sin livserfaring. Menteén vil lyttes til, spejles af og søge sparring hos én mere erfaren troende. Og med sine spørgsmål vil mentéen gøre at mentoren kommer i kontakt med vigtige emner for sig selv.

Det er nogle af årsagerne til at vi investerer så meget i at opbygge et mentorkorps.

Hvad kan det at have en mentor gøre ved dit åndelige liv?

At få en mentor har for mig betydet, at jeg er begyndt en ny vandring i at opdage mere af hvem Gud er, og hvem jeg er som hans barn. Jeg får plads til at dele alt, hvad den vandring medfører af forvirring, frustration og glæde (Laura, ung kvinde der er begyndt i et mentorforløb).


Vi tror på, at en mentorskabsrelation kan spille en stor rolle for ens liv som kristen. Den betyder, at man får lejlighed til at reflektere over sit liv, sin tro og sin tvivl, og det er sundt for ens åndelige helbred. Derudover giver mentorskabet den mulighed, at man ikke reflekterer i et ekkokammer, men derimod holdes man ansvarlig, man har en sparringspartner, der også kan dele af egne erfaringer.

Laura, der begyndte i et mentorforløb, beskriver netop denne betydning for sit liv, både åndeligt og personligt.

Som kristen kan vi ikke forvente at livet er nemt eller ukompliceret, eller at vores tro på Gud kommer uden tvivl eller bølgedalsperioder. Dog har vi i mentorrelationen mulighed for at kunne dele alle disse forskellige perioder med en anden.

Laura afslutter således også med at skrive:

Det vigtigste er, at jeg igennem min mentor har fået en person, som vil lytte, støtte og dele dyrebare erfaringer, der både kan opmuntre, udfordre og inspirere mig.

Hvad er mulighederne?

I 2019 undersøgte vi om der var bestemte ’typer’ mentorskab i ÅVM, fordi vi ønskede at systematisere og bygge området op. Ud af de samtaler fandt vi frem til at der findes 3 typer mentorskab i ÅVM:

1. medvandring. En jævnlig samtale om hverdagens livs- og trosspørgsmål med udgangspunkt i mentéens liv som troende/studerende/arbejdende. (Ofte månedligt eller hver anden måned som mødefrekvens).

2. coaching. Sparring med en kristen fagfælle med fokus på  tro og fag. Der kan være tale om coaching på konkrete projekter, karrierespørgsmål, værdi-sammenstød på arbejdspladsen, balance ml. arbejde/fritid arbejdsliv/familieliv (Ofte kvartalsmæssig/halvårlig eller årlig mødefrekvens).

3. sjælesorg (1) krise-sjælesorg: pludseligt opstået krise, f.eks. død, ulykke eller åndeligt sammenbrud – det er præsternes opgave. (2) åndelig vejledning om fx anfægtelser, tvivl eller nysgerrighed og ønske om at lære noget nyt – varetages af præster og medlemmer med erfaring indenfor de pågældende emner. 

Til sidst:

Vil du have en mentor? Kontakt Hans-Christian (hans-christian@valgmenighed.dk)

Vil du være en del af mentorkorpset? Kontakt Hans-Christian (hans-christian@valgmenighed.dk)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *