Af Kirsten Ray Noermark

Downsizing har givet Maria og Morten Storgaard, medlemmer af Aarhus Valgmenighed, mere frihed i deres liv og en større taknemmelighed for det, de omgiver sig med. Nu forsøger de at sprede budskabet via blandt andet Youtube-kanalen, GoDownsize.

 Nyt ind, gammelt ud

Downsizing er en forholdsvis ny tendens, der handler om at give sit liv, sin tid, sin bolig, sin økonomi og sine ting et kritisk blik. Er det, jeg fylder mit liv med overhovedet noget værd? Er mine prioriteter i orden? Det kan måske virke overvældende at skulle halvere sit boligareal eller skille sig af med størstedelen af sine ejendele, men det er måske heller ikke der, man skal sætte ind: ”Jeg tror måske ikke, at det er alle, der nødvendigvis skal bo småt. Det er fint, hvis man bor på 200 kvadratmeter, hvis man vel at mærke har råd til det. Det skal bare hænge sammen det hele”, siger Maria, da jeg snakker med hende i telefonen.

For Maria og Morten var det netop den manglende sammenhæng mellem økonomi og boligform, der fik dem i gang med downsizing. En gæld havde hobet sig op, banken spåede en lang afbetalingstid og parret så sig derfor nødsaget til at udleje halvdelen af deres lejlighed til venner og familie. Samtidig var Marias baggrund som arkitekt og deres store rejselyst et vigtigt incitament: ”Økonomien trak os væk fra det sted, hvor vi gerne ville være. Vi spurgte os selv om, hvilke parametre vi kunne skrue på. Her gav downsizing bare rigtig meget mening.” En grov regel for Maria og Morten er, at når der kommer noget nyt ind, så skal der også noget ud. På den måde sker der en kontinuerlig gennemgang af parrets ting sådan, at de hele tiden er i kontakt med, hvilke ting de bruger i deres hjem. Overflødige ting bliver sorteret fra – ting, som de i sidste ende ikke skal betale husleje for at opbevare.

Behovsudsættelse er en dyd!

Sidenhen har downsizing-fænomenet også spredt sig til andre dele af deres liv. Eksempelvis er distinktionen need versus want blevet tydelig. Hvilke reelle behov har jeg, og hvad kunne det bare være rart at have? ”Der er stor forskel”, siger Maria og fortsætter: ”Så vi snakker meget om det her med, at der er det reelle behov først, og så må man have lidt mere tålmodighed med nogle af de andre ting. Det er ikke fordi, at man ikke må købe ting – det må man gerne – det er ikke en asketisk livsstil, vi har, hvor at alle ting og materialisme er forfærdeligt. Det er bare det der bevidste valg.” Det kan dog være rigtig svært: ”Man skal være i kontakt med: Hvor er jeg faktisk lige nu. Hvilke behov har jeg – og det er absolut ikke altid lige nemt, for det betyder også, at man må lide nogle afsavn engang imellem…

Downsizing har givet frihed og taknemmelighed

Downsizing har vist sig særdeles givende for Maria og Morten på flere områder. Helt konkret lykkedes det eksempelvis parret at betale deres gæld af på bare to år, hvor banken sagde ti. Livsstilen har også haft positiv indflydelse på deres trosliv: ”Tingene er blevet mere enkle. Jeg oplever, at den måde, vi lever vores liv på, giver meget god mening i forhold til, hvad Bibelen siger. Her er specielt de grundlæggende værdier om taknemmelighed virkelig fordelagtige.” Maria fortæller videre, at hun har oplevet et kald til at beskæftige sig med det at downsize og dermed også at hjælpe andre, der måske står i samme situation, som hun og Morten stod i for bare få år tilbage: ”Jeg har klart oplevet, at det her var noget, som jeg skulle beskæftige mig med, det er derfor, at jeg stadig gør det, fordi jeg synes, at der er så mange ting i det, som på en eller anden måde kan sætte folk fri.

Vil du vide mere om downsizing, så tjek Maria og Mortens Youtube-kanal, https://www.youtube.com/user/GoDownsizeCom Her deler de ud af erfaringer og udfordringer ved det at downsize.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *