af Simone Nygaard Madsen

I Aarhus Valgmenighed kan vi godt lide det mindre fællesskab, kaldet klynger. Dette fællesskab er en måde hvorpå mennesker mere intimt kan dele tro og liv og vandre sammen. Klyngerne har forskellige visioner og derfor henvender de sig også til forskellige dele af kirken alt efter interesse, kald, alder etc. Nogle klynger henvender sig til 10-mijøet, nogle til 16-miljøet og nogle rækker ud til flygtninge eller hjemløse. 

”Forny”

Som et helt nyt og fantastisk tiltag, har vi i ÅVM fået en klynge, som henvender sig til de nye i kirken og til dem som endnu ikke har fundet sig et fællesskab. Klyngen som har første klyngeaften d. 6. oktober hedder ”Forny” og bliver ledt af Morten Dahl Nielsen, Pernille Madsen og Jesper Storgaard Tune. Navnet ”Forny” har en dobbeltbetydning, fortæller Morten. Det kommer både af et ønske om, at de deltagende i klyngen kan blive ”fornyet” i troen, og at klyngen gerne vil tage hånd om de nye – altså ”for de ny”. Dertil har den en vision om at skabe et intimt fællesskab hvor de deltagende kan vandre og discipelgøre hinanden.

Mange nye følte sig ikke velkommen

Klyngen er opstået fordi de så et særligt behov. Et behov for at gøre det nemt for nye kirkegængere at komme ind i kirken og føle sig hjemme.

Morten fortæller om baggrunden for klyngen at: Vi havde sidste år nogle dårlige oplevelser med, at der var nogle mennesker, der ikke følte sig velkommen i ÅVM – de følte sig ikke, som en del af familien. De kunne ikke finde et klyngefælleskab, hvor de følte sig hjemme og derfor var det generelt svært at blive en del af kirken.

Klyngeaftener

”Forny” mødes to gange om måneder hele klyngen samlet, som bliver på klyngesøndag og en torsdag ca. to uger efter. Derudover vil der være mindre cellegrupper, som mødes to gange i måneder, forskudt af de fælles klyngeaftener. På den måde bliver det skiftevis klyngeaftener og cellegrupper. Klyngeaftnernes opbygning vi forgå på samme vis som mange andre klynger, med fælles aftensmad og åndeligt opbyggeligt indhold. Derudover vil der være nogle sociale tiltag på klyngesøndage. Klyngen er åben og alle er velkommen.

 

         Pernille Madsen                    Jesper Storgaard Tune              Morten Dahl Nielsen

14550811_10210403692266868_1592340927_o 14599919_10210403692186866_1381230881_o 14600535_10210403692066863_1163278881_o

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *