Af David Viftrup, daglig leder

Sæt mig på prøve!

Sådan skriver profeten Malakias til Israel, i en profeti, hvor Gud udfordrer Israel til at give tiende til forrådskammeret, så der ”kan være føde i mit hus”, som der står. 

Gennem profetien mærker man både et kald til at give, og et løfte om at Gud vil være trofast til at velsigne igen, så man ikke kommer til at mangle noget. Det er i den forbindelse, at han udfordrer dem ved at sige: ”Sæt mig på prøve”. Test mig. Prøv det af. 

Vi mærker det samme kald og løfte i Ny testamente. I 2. Korintherbrev kapitel 8 og 9 udfordrer Paulus menigheden til at give en generøs gave til de fattige i Jerusalem. Kaldet er stort, og det samme er løftet om, at Gud vil velsigne den, der giver. Som der står: ”Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt”. 

I Aarhus Valgmenighed er vi samlet omkring en vision om at være en lokal menighed, der rækker ud til Aarhus og verdenen og kalde til tro og efterfølgelse af Jesus. På den rejse kalder vi frimodigt til at give generøst ind i den vision, som vi tror på gør en forskel i vores egne og andre menneskers liv. Et kald, der bunder i en dyb tro på, at Gud vil være trofast, og sørge for os, så vi hver især har nok. Og samtidig et kald, der tager udgangspunkt i den virkelighed, at vores mulighed for at udleve drømmen om at være lokal menighed for Aarhus og verden afhænger af de midler, som vi hver især bringer ind. 

Her i november sætter vi altid ekstra fokus på givertjenesten op mod vores årsmøde, der i år afholdes d. 26. november, og hvor vi fastlægger budgettet for 2023, og hvilke muligheder vi skal række ud efter. Det gør vi ud fra de tilbagemeldinger, vi får om hvert medlems tilsagn omkring deres givertjeneste i 2023. Så er du medlem, så husk at give tilsagn for 2023, ved at bruge den mail, der er sendt til dig i denne uge. 

Er du ikke medlem, men oplever, at være velsignet af Aarhus Valgmenigheds vision, og gerne vil så ind i det arbejde, så vil vi også gerne invitere dig til at bære med. Her kan du bruge nedenstående link til at oprette en givertjeneste for 2023. 

Opret givertjeneste for 2023 her: https://åvm.dk/tilsagn

Vi glæder os til 2023, og er spændt på, hvad Gud vil gøre i det kommende år. Tak for dit bidrag til, at det kan lykkes. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *