Af David Viftrup

Tirsdag d. 31. maj var alle medlemmer indkaldt til ekstraordinært menighedsmøde i ÅVM. 

Baggrunden var, at menighedsrådet på menighedsmødet i april, havde indstillet til, at menigheden kaldte vores nuværende Børnekirkeleder Jane Baumgartner-Nielsen til at blive hjælpepræst med fokus på børnekirken.

I folkekirken er det muligt at kalde en person til præst, som menigheden finder egnet, uagtet om vedkommende er teolog eller har taget embedseksamen, selvom den mulighed sjældent er blevet taget i brug. I en valgmenighed kræver det at 2/3 af de fremmødte stemmer for kaldelsen.

Derfor så vi alle frem til menighedsmødet med spænding. Resultatet blev at 31 stemte imod, mens 128 stemte for. Med mere end 2/3 flertal er forslaget vedtaget og ansøgningen er sendt til Biskoppen over Aarhus Stift. Nu afventer vi hans tiltrædelse til forslaget hvorefter kirkeministeriet skal behandle ansøgningen. Dernæst følger Janes bispeeksamen, ordination i domkirken og indsættelse i ÅVM.

Vi ønsker stort tillykke til Jane og til hele Aarhus Valgmenighed, hvor vi, såfremt biskoppen tiltræder indstillingen, fremover vil have en ordineret præst mere til at betjene menigheden med sine gaver og talenter. Jane vil fortsat lede børnekirken, og sikre den gode udvikling – nu fra en position som præst, hvor hun blandt andet selvstændigt vil kunne udvikle familiegudstjenesterne. Derudover vil hun fortsætte engagementet i de øvrige pastorale opgaver hun er vokset ind i omkring forbøn, undervisning i det karismatiske, åndelig vejledning og supplere i passende omfang med forkyndelse og være liturg på gudstjenester. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *