Med Gud for Aarhus

Arbejdsdagen Bragte Liv til Himmelrum

Af Maria Kjær Jensen, teamleder og koordinator
Livet i ÅVM 18. september 2023
Lørdag den 16. september var der arbejdsdag i Aarhus Valgmenighed. I den anledning blev Himmelrummet, som er det rum, man finder til venstre for trappen oppe på balkonen i kirkesalen, […]

Med Gud for Aarhus

Ny Klynge i ÅVM: 50+

Af Jytte Kannegaard
Livet i ÅVM 31. august 2023
Den nye klynge er et fællesskab primært for aldersgruppen 50+ med foredrag / undervisning / oplæg med samtale, fællessang, samvær og fællesspisning. Det overordnede formål er at skabe et fællesskab […]

Med Gud for Aarhus

UNGEOMRÅDETS NYE LEDER

Af Maria Kjær Jensen, studentermedhjælper
Livetiåvm den 13. juni 2023
Hans-Christian Vindum Pettersson, valgmenighedspræst, har givet stafetten som leder af ungeområdet videre til det nyeste skud på stammen i Aarhus Valgmenighed […]

Med Gud for Aarhus

WYCLIFFE INVITERER TIL FÆLLESGUDSTJENESTE

Af Lene Aagaard Urup Nielsen, landsleder i Wycliffe Danmark
Livetiåvm Globalmission den 18. maj 2023
Pinsedag er dagen, hvor apostlene får Helligånden og pludselig taler mange sprog, så folk fra forskellige sproggrupper hører evangeliet på deres eget sprog. Pinsedagen viser os, hvor vigtigt det er, […]