Jeg er nu tre uger inde i andet semester her på Canada Institute of Linguistics i Langley, British Columbia. Målet er at arbejde med sprogudvikling og bibeloversættelse i et fransktalende land i Afrika i samarbejde med Wycliffe Danmark, og det er her udrustningen foregår.

Det er et virkelig spændende semester!

Analyse af lyde i sprog

Første fag er fonologi. Her lærer jeg at analysere lydene i et sprog for at finde ud af, hvilke lyde dets talere opfatter som forskellige. På den måde kan jeg være med til at rådgive en sprogkomité, der er udpeget til at udarbejde et alfabet til deres sprog.

Udvikle en ordbog til Mulgifolket i Chad

Så er der leksikografi, hvor jeg skal lære om, hvordan man laver en ordbog. Som en del af kurset skal hver elev arbejde med på et igangværende projekt. Jeg skal arbejde med på en ordbog til Mulgifolket i Chad, hvor jeg var i nogle måneder i 2020. Det er et kæmpe privilegium at være involveret i et rigtigt projekt med mennesker, som jeg allerede har mødt.

Struktur i sprog

Diskursanalyse bliver også et meget praktisk orienteret fag. Her lærer vi at analysere, hvordan man strukturerer forskellig slags tekst på et sprog. Det er utrolig vigtigt, for at man kan lave en Bibeloversættelse, der er sammenhængende og naturlig og kommunikerer budskabet tydeligt. Vi skal analysere fortællinger på Kiroba-sproget, som tales i Tanzania, og vores analyser skal bruges af det hold, der lige nu er i gang med at oversætte Bibelen til Kiroba!

Bibelfortolkning

Endelig er jeg også gået i gang med mit første teologiske fag: Bibelfortolkning. Når man skal oversætte Bibelen, skal man selvfølgelig både skal kende målsprog og kildetekst virkelig godt, og jeg glæder mig til at få flere værktøjer til at forstå budskaberne i Bibelens tekster, så de kan blive kommunikeret klart og tydeligt på flere modersmål.

Alle disse discipliner er vigtig forberedelse til, at et folk for første gang kan høre Guds ord på deres eget modersmål, og det er det store mål, vi arbejder imod. Det er fantastisk!

Samtidig er det sproglige arbejde også i sig selv utrolig vigtigt. At få et alfabet, at begynde at kunne læse og skrive sit eget sprog, at lave en ordbog – det er vigtige sejre for minoritetsfolk, hvis sprog måske ikke er blevet anerkendt gennem historien. Det kan betyde meget for deres identitet. Og det åbner op for muligheden for, at de kan begynde at få undervisning på deres modersmål, så de klarer sig bedre i skolen og dermed får flere muligheder senere. Hvert skridt på vejen er vigtig og er med til at kommunikere, at de har kæmpe betydning i Guds øjne.

Af Kristin Westh

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *