Den nye rytme for gudstjenester er skabt på baggrund af følgende:

Covid-19:
Covid-19 sætter stadig begrænsninger på, hvad vi kan gøre, og det er svært at sige, hvornår det ændrer sig. Vi vil derfor gerne fastholde en model, der fungerer under stramme retningslinjer, og også under evt. tilbagerulning af åbningsvilkår.

Forberedelse og social tid
For de frivillige har gudstjenestetidspunktet kl. 9.30 været lidt udfordrende i forhold til optimal forberedelse. Ligeledes har tiden mellem de to gudstjenester været i underkanten til at kunne dyrke det sociale samvær med hinanden som menighed, hvilket er vigtigt for os at kunne prioritere.

Optimering af ressourcer
Vi har oplevet stor værdi i at kunne køre gudstjenesterne med samme gudstjenesteteam (lovsang, AV, lyd, kirketjener etc.), og dermed lave flere gudstjenester med færre antal frivillige. Dette er en stor optimering, hvor vi kan gøre mere end før, men med færre ressourcer.

Vi vil fortsat arbejde på en integration af de frivillige omkring gudstjenesterne på tværs af tidligere gudstjenesteteams, så alle er med til at forme og afvikle gudstjenesterne.

 

Mere ro til at organisere
Efter 4 mdr. med korte deadlines til at omstille sig og organisere frivillige til alle tjenesterne, er der brug for en periode, hvor vi kan planlægge med længere sigte.

Rykke tættere sammen
Vi har sat stor pris på at være rykket tættere sammen som kirke i en usædvanlig situation. Det har været godt at kunne fejre søndagene på tværs af generationerne. Dette går i tråd med et voksende ønske gennem de sidste år, om at kunne være mere sammen på tværs af menigheden. Den nuværende situation omkring Covid-19 giver os mulighed for at afprøve mere af dette.

Stor tilfredshed med længden af gudstjenesten
Der er i vores rundspørge i menigheden udtrykt stor tilfredshed med gudstjenesternes længde, hvilket gør, at vi fortsat vil gå efter gudstjenester på omkring 70 minutter.

Fleksibilitet i ønsker for tidspunkt for gudstjenesten
I vores rundspørge er der udtrykt større fleksibilitet omkring hvilket gudstjenestetidspunkt, der er optimalt for den enkelte, end vi havde forventet. Her var størstedelen åben for gudstjeneste i et vindue mellem 10.00 og 14.00.

Behov for gudstjenester hver søndag
Med begrænsninger på hvor mange der må være til gudstjenesterne, mener vi det er vigtigt, at der er mulighed for gudstjenester hver søndag, for at alle kan komme til. Vi har samtidig gennem længere tid oplevet et voksende behov for at have mulighed for at komme til gudstjeneste hver søndag, da mange mødes til klynge eller celle på andre dage en søndage.

Er klyngesøndag afskaffet?

Det klare svar er NEJ. Den er bare blevet fleksibel. Klynger vælger nu helt selv, hvilke søndage de gerne vil mødes. Det er der nu i princippet mulighed for hver søndag, undtagen når vi har fællesgudstjeneste eller visionssøndag. Så på disse søndage vil vi gerne opfordre alle til at møde ind på M6. Men vi har måttet erkende, at mange klynger også mødes på hverdage, hvorfor et gudstjenestetilbud hver søndag var vigtig særligt for den gruppe i menigheden.

Klynger og celler er forsat utrolig vigtige elementer i ÅVMs fællesskab. Vi satser på vejledning og træning af fællesskabsledere fortsat. Alle præster og David Viftrup besøger gerne klynger i det omfang det er muligt og bidrager gerne med vejledning, input og undervisning. I efteråret vil vi gerne satse på at styrke en inviterende kultur i ÅVM, så alle der kommer til ÅVM, let finder ind i et fællesskab. Vi ønsker også at styrke det sociale element i forbindelse med gudstjenesterne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *