Af Hans-Christian Vindum Pettersson, valgmenighedspræst

April 2024 har især handlet om BERØRT-konferencen, hvor 200 voksne og 20 teenagere brugte en weekend på i fællesskab at søge Jesus og genkende hans stemmes klang i vores liv. Ligesom sidste år har der for mange været et ”før” og ”efter” BERØRT. Det er rørende at høre om åndelige erfaringer af forskellig slags; at folk har følt sig tilskyndet til at tilgive andre; opgive ting i deres liv, som tog Guds plads; fået profetiske ord og er blevet opmuntret til at søge Gud i hverdagen. Du kan læse nogle af historierne her i nyhedsbrevet.

Men vi ønsker ikke, at det ender her! Vores håb er, at konferencen bliver et karismatisk pulsslag for menigheden og for folk i byen, så effekten når længere ud i menigheden og byen.

I lyset af visionen vil jeg fremhæve de tre formål med BERØRT, som gør det meningsfuldt, at vi bruger så mange ressourcer på at afholde en weekendkonference.

BERØRT-konferencen skal, ligesom alt andet vi gør i ÅVM, skubbe os i retning af Guds vision for ÅVM: at være et generøst, Jesuscentreret fællesskab, der involverer os i byen og formidler Guds kærlighed.

For det første er formålet med BERØRT, at vi giver os god tid til sammen at lade os inspirere og fylde af Guds Ånd. Vi er en karismatisk kirke og tror på, at Gud taler til os og handler i verden, men den tro træder hurtigt i baggrunden af andre ting, hvorfor en årligt tilbagevendende refokusering er vigtig.

📸Samuel Gaardbo

Der er selvfølgelig slagsider. Konferencekristendom er ligesåvel som søndagskristendom ikke bæredygtigt for kristne, der ønsker at følge Jesus. Derfor er gudstjenester og hverdagsfællesskab selvfølgelig stadig de primære veje til at styrke tro og inspirere til hverdagslivet med Gud. Men at have vores eget årligt tilbagevendende arrangement af denne kaliber gør en stor forskel og har en katalyserende effekt på både personligt åndeligt liv, fællesskabet man deltager i og menighedens retning. 

For det andet så er formålet med BERØRT at møde hinanden; det er vores menighedslejr for voksne, med plads til gæster fra andre kirker og fra vores bevægelse. Når vi bruger en weekend på at spise sammen, tale sammen og gøre os erfaringer sammen, så kommer vi tættere på hinanden – vi bliver et fællesskab. På BERØRT skabes nye relationer og folk begynder at føle sig hjemme i menigheden.

For det tredje er formålet med BERØRT at skabe et rum for søgende mennesker og nye troende i byen til at møde Guds kraft og nåde. Vi vil involvere os og formidle Guds kærlighed, og dette er en måde at gøre det på. Vi er sendt til Aarhus som menighed, og hver især sendt ind i vores medmenneskers liv med gode nyheder om en kærlig Gud, der vil møde dem.

Deltager vi på BERØRT har vi (forhåbentlig) fået inspiration til at gå ud og dele erfaringer og tro med vores medmennesker. Vi har også hvert år haft det privilegie at have en større gruppe nye troende og søgende mennesker med på konferencen, og det har haft stor betydning for dem.

Vi er lige nu i gang med at indhente evalueringer fra årets konference og glæder os over de mange vidnesbyrd og hjælpsom ærlighed, som kan gøre næste års konference endnu bedre. Sæt kryds i kalenderen den 4.-6. april 2025!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *