Skrevet af Hans-Christian Pettersson

For tredje år har Aarhus KFS afholdt Challenge på Aarhus Universitet, og igen var det en overvældende og fantastisk oplevelse!

I løbet af ugen udviklede skeptiske miner og holdninger sig til udsagn og spørgsmål som:

  • “Nu ødelagde du min bedste alternative forklaring på hvorfor disciplene mente, at Jesus var opstået fra de døde – nu er der kun en løsning tilbage: det gjorde han i virkeligheden.”
  • “Jeg har måske lyst til at lære mere om din Gud, men jeg er bange for og kan ikke overskue konsekvenserne for mit liv, hvis han virkelig eksisterer. Hvordan får jeg mod til at tage det skridt?”
  • “Den Gud som du tror på, vil han også have noget med mig at gøre til trods for alt det jeg har gjort og sagt?”

Tanken med ugen er at invitere Aarhus’ studerende til frokostmøder og aftenforedrag om de sværeste spørgsmål man kan finde på til kristne. Møderne udvikler sig til gode samtaler, og vi oplever at Gud bruger den uge til at bryde barrierer ned hos studerende, der ikke kender Jesus. Det forandrer noget når kristne studerende stiller sig frem, holder oplæg og svarer fornuftigt på spørgsmål om tro og videnskab, lidelsens problem, skabelse og evolution og mange andre spørgsmål.

Igen i år var der mellem 15 og 30 studerende som deltog i bøn- og morgenmads-eventet, hvor vi nedbad Guds Ånd over studiestederne og lagde dagen i Guds hænder. Tilsammen var der dagligt mellem 90 og 150 deltagere til frokostmøderne i samfundsfaglig kantine og Nobelparken og på Kasernen. Aftenmøderne i Stakladen var også velbesøgte med over 70 tilstede hver aften, hvor antallet af kirkefremmede studerende voksede dag for dag.

Efter ugen var der en lille gruppe på 18 der mødtes i Himmelrummet på Mjølnersvej og sammen bad de for over 40 mennesker, som i løbet af ugen har udvist interesse, været særligt opsøgende og positive overfor budskaberne vi kom med. Nogle af dem vi bad for fortsætter snakken om Gud med deres kristne venner, andre håber vi at få med i en bibelstudiegruppe og andre hørte vi ikke fra igen.

Nu har jeg selv deltaget i Challenge i alle årene og jeg lægger mærke til at tankegangen blandt kristne studerende har ændret sig fra første år til i dag. Fra første dag af årets Challenge kunne man høre kristne studerende udtrykke håb og forventning om, at Gud ville møde deres studievenner og villighed til at invitere deres venner med. Det tror jeg er afgørende. Hvis Guds rige skal nå de studerende, så må netop de kristne studerende invitere ind i fællesskab og turde risikere at blive mødt med svære og udfordrende spørgsmål, for det er ofte disse spørgsmål, der danner en vandtæt barriere til kirken.

En særlig opmuntring fra KFS’erne er, at vi hvert år oplever en enorm opbakning fra menigheder og kristne fællesskaber i byen. Særligt i Aarhus Valgmenighed har vi gennem indsamlinger været med til at bære en stor byrde økonomisk. Det er uvurderligt for de studerende, at de ved at byens kirker og kristne beder for dem, støtter økonomisk, giver husly og stiller materiel til rådighed og meget andet. Da mærker man Paulus’ tanke om, at Kirken er en krop med mange forskellige funktioner, der alle bidrager til det samme mål: At flere må blive indlemmet i Guds familie. Gud har hørt vores bønner og nu beder vi, at han vil færdiggøre sit arbejde i dem som han har kaldt på gennem ugen.

 

One thought on “Challenge-uge på Aarhus Universitet

  1. Kære HC og alle, der tog del i Challange-ugen.
    Tusind tak for jeres arbejde og for fantastisk tilbagemelding. Guds Ånd har virkelig arbejdet i den uge – sikke vidnesbyrd! Lad os fortsat bede om, at dem som blev mødt af Åndens tiltale, må tage det endelige tros-spring!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *