Af: Niels Olin Nyggard 

I foråret tog min kone Laura, vores to børn Iben på et år og Birk på tre samt jeg selv, Niels, til Tiberias i det norlige Israel, hvor vi er blevet ansat som lederpar på “Ordet og Israels” Discipelskole. Før vi rejste herned, havde vi nogle rigtig gode år i Aarhus, hvor Laura arbejdede som sygeplejerske på Skejby, og jeg selv var skovfoged. Vi har været tilknyttet ÅVM siden 2005 og var blandt andet klyngeleder og medhjælp i minikirken, inden vi rykkede teltpælene op.

Hverdagen med Discipelskolen

Fra august til medio november har vi haft 14 skønne unge danskere boende på skolen, som vi i den grad har nydt fællesskabet med. Det har givet os nye venskaber, store udfordringer og mange oplevelser – og gennem dette er vi også kommet tættere på Gud i vores eget liv. Hvor er det skønt at møde en gruppe unge, som har et fælles ønske om, at bruge tre måneder af deres liv, på at lære Gud bedre at kende.

Hver uge kommer en ny underviser herned fra Danmark. De underviser disciplene i forskellige emner, eksempelvis Israel og jødernes historie og kultur, troslære, evangelisation, menighedsliv, gennemgang af dele af bibelens bøger og meget mere. Hver uge har vi også lokale undervises eksempelvis arabisk kristne, messianske jøder eller kibbutz-pionerer som fortæller om deres liv, arbejde og tro.

Bibelundervisning “on location”

Et af ugens højdepunkter er vores fredagsture, hvor vi drager af sted for at få bibelundervisning “on location”. Vi har blandt andet besøgt Kapernaum, hvor Jesus boede, Cæcarea, hvor Paulus sad fanget i to år, Jerusalem, Det Døde Hav, Karmel og Gilboas bjerge. Mange af stednavnene kender vi fra vores bibellæsning, så det er noget helt særligt, når man selv besøger de steder Jesus opholdt sig. Det giver en ny visuel dimension i bibellæsningen – og nye vinkler og dybder i beretningerne fra Bibelen, når man besøger stederne og får kendskab til livet i Israel på Bibelens tid.

Fremtiden for Discipelskolen

I 10 år har Discipelskolen holdt til i et lejet hus i Tiberias, men fra slutningen af november flytter vi ind i det nye “Danske Hus” bygget til formålet. Fra januar 2013 kan vi derfor byde hele 20 nye disciple velkommen. Derudover vil huset også blive brugt til andre kurser heriblandt seniorbibelskole, kurser for kristne erhvervsledere og fritidsforkyndere.

Det har været en stor omvæltning for vores familie at flytte til et nyt land for at lære en anderledes kultur og et andet sprog at kende, men vi er glade for at vi tog springet. Det har været fantastisk for os som familie at tage et skridt i tro på, at Gud er med os og se, at Han virker gennem os.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *