Guds folk på jorden har altid været ”drevet af Helligånden”. Udtrykket kommer fra Peters andet brev kapitel 1 vers 21: 

“For ingen profeti [i Skriften] har nogensinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud.”

Sådan er det med Bibelen. Det er Bibelens eget vidnesbyrd om, hvad den er for en bog: Drevet af Helligånden – skrevet af mennesker – Guds eget ord på skrift. Sådan er det også med kirken. Drevet af Helligånden – praktiseret af mennesker – Jesu legeme på jorden. Hovedpersonen i Apostlenes gerninger er Helligånden, som er usynlig, men som leder og sender apostlene og som allerede er i gang med at føre mennesker til omvendelse og tro, når apostlene når frem. Apostlene var drevet af Helligånden, og det har kirken også været lige siden.

Aarhus Valgmenighed er også drevet af Helligånden. Hvis ikke Ånden drev hver enkelt af os, ville der ikke være nogen åbenbaring af, hvem Jesus er eller erkendelse af vores dybe behov for hans kærlighed og nåde. Ånden driver os i vores personlige liv med Gud, i vores cellegrupper, klynger, mindre fællesskaber og ved vores gudstjenester.

I dette efterår vil vi ved formiddagsgudstjenesterne give særligt fokus til dette ved at køre en prædikenserie, der handler om Helligånden og vores liv med ham. Vi vil øve os i at lytte til ham og give ham plads til at drive os derhen, hvor han vil. Vi vil øve os i at bede for hinanden og tale Guds sandhed ind i hinandens liv. Jeg glæder mig og er spændt på, hvad Ånden vil!

Af Poul Nyborg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *