Dwelling in the Word – en spændende metode til at læse søndagens tekst med din klynge, din teenager, din nabo eller din ateistiske studiekammerat. Og til at få præsten til at sige det, som alle tænker på alligevel.

Måske er du aldrig blevet stillet spørgsmålet: er du parat til gudstjeneste? Det overlader du automatisk til præsten, lovsangslederen og børnelederen. Bare det at komme afsted kan være en kamp – med tre børn der slås på bagsædet. Du har indstillet dig på det hellige kirkegængerembede. Som forælder kæmper du en brav kamp, især i de år, hvor børnene ikke er store nok til at gå i børnekirke alene. Gudstjenesteparat består mest i at få spændt autostolene fast, pakket en blepose og sikre sig, at ynglingsbamsen er med. For de unge og smarte er det at være gudstjenesteparat at være stylet hipster-ordentligt til catwalken efter prædiken (catwalk: nadverkøen). Skamfyldt er det jo, om man ikke er inde på den normale midterfordeling af smartness, men uden for i den ene eller anden ende af skalaen – man må hverken være for lidt eller for smart. Kulturen og vores livsstil sætter mange præmisser for vores gudstjenesteparathed.

Men man kunne jo bevidst vælge en praksis, som sætter en åndelig dagsorden med et nyt fokus. Fokus er som et forstørrelsesglas: det vi vælger at sætte forstørrelsesglasset over, ja, det vokser. Må jeg foreslå at du sammen med andre i fællesskab sætter fokus på søndagens prædikentekst? Den kan du altid finde i gudstjenestekalenderen på www.valgmenighed.dk

Metoden jeg vil anbefale til en klynge, cellegruppe, åndeligt søgende venner eller din familie hedder Dwelling in the Word. Den har 7 enkle trin:

Trin 1: læsning af teksten

Læs bibelteksten højt i langsomt eftertænksomt tempo

Trin 2: refleksion

Individuel genlæsning af bibelteksten og refleksion – hvad rammer dig? Notér ned på post-it.

Trin 3: dele og lytte

Dele med & lytte til en anden venligt udseende person, hvad der rammer jer hver især i teksten. Lyt blot aktivt til den anden, det er ikke stedet for diskussion eller kommentarer.

Trin 4: udmelding i plenum

Udmelde i plenum, hvad du hørte den anden sige til dig – ikke rum for korrektion eller diskussion.

Trin 5: teologisk undren

Stille de teologiske spørgsmål: hvilke teologiske spørgsmål rejser teksten for jer? List dem op. Send dem evt. til den præst, som er til rådighed for jer, gerne til søndagens prædikant i ÅVM forud for søndagens prædiken. Helst senest onsdag i ugen op til gudstjenesten.

Trin 6: teologisk input

Få teologisk input til de stillede teologiske spørgsmål ved at bruge den viden som findes i gruppen eller senere ved at lytte til prædiken over teksten eller præstens svar i en e-mail

Trin 7: lyttende bøn – tro og efterfølgelse

Lyttende bøn:

 • hvad siger Gud til dig personligt?
 • hvad siger Gud til os som Guds folk?

Overvej og drøfte mulige konsekvenser personligt og menighedsmæssigt. Hvad kan eller bør vi tro og udleve som efterfølgere af Jesus som en frugt af vores læsning af teksterne? Hvad betyder det for os som familie – os som klynge eller cellegruppe?

Så vidt Dwelling in the Word – som metode.

Hvilke dynamikker sætter Dwelling in the Word i gang? Hvilken værdi skaber denne måde at forberede sig til gudstjenesten på? Lad mig liste op:

 • Du gør præsten gudstjenesteparat i højere grad – ved at stille de spørgsmål du har til teksten i en e-mail til prædikanten. Som præst bør man ikke nøjes med at svare på de spørgsmål som man selv stiller – men præstens opgave er at svare på de spørgsmål, som menigheden stiller og som alle jo alligevel tænker på, men måske ikke tør stille. Den teologiske undren fra menighedens side er guld værd for en prædikant, der sidder alene i bøn og studie over teksten.

 

 • På sigt kommer det indbyggede feedback-system som trin 5 jo er i (trin 5: den teologiske undren) uundgåeligt til at gøre gudstjenestens indhold og udformning mere relevant – både for medlemmer og omgivelser i øvrigt. Forkyndelsen må have kant – og det får den, når medlemmer tør stille de vanskelige spørgsmål.

 

 • Du kommer til gudstjenesten med et opladt sind – du har din teologiske undren med dig – og du er fortrolig med teksten – også i dens fremmedhed og mærkelighed. Dit personlige udbytte af prædiken vil vokse eksponentielt med din undren over og din fortrolighed med teksten.

 

 • Dit åndelige fællesskab i din familie, klynge og celle – eller din medvandring med åndeligt søgende mennesker – får i Dwelling in the Word et let redskab som ikke kræver forberedelse – det er så at sige plug & play. Der kommer synergi mellem gudstjenesten forkyndelse og det mindre fællesskab. Du lever i en rytme, som kaster noget af sig nærmest automatisk. Det kræver ikke forberedelse eller et særligt studiemateriale at have åndeligt fællesskab på denne måde.

 

 • I din evt. medvandring med åndeligt søgende mennesker får du et fantastisk redskab til gensidighed i dialogen. Et redskab som skaber en ligeværdig balance uden objektgørelse af den anden. Den anden har frihed til selv at søge og lytte. Du har frihed til at dele det du selv hører med den anden. ”Kontrakten” ligger i selve de 7 trin, ikke i et asymmetrisk magtforhold eller åndeligt pres. Troen kan kun blive til i åndelig frihed. Men der er stadig plads til kant og til at blive udfordret radikalt af Jesu egne ord, især i trin 7. Men man holder sig på egen banehalvdel så at sige. Tager bjælken i sit eget øje først. Det er stor magt i denne ærlige afmagt og transperante svaghed. Eksemplets og integritetens magt.

 

 • Prædikanterne i ÅVM udformer refleksionsspørgsmål over prædikenen og uploader dem sammen med youtube-videooptagelse af prædikenen. Du kan være med, også selv om du blev forstyrret, forhindret eller var uopmærksom.

 

 • Dwelling in the Word omfatter flere åndelige discipliner som meditativ læsning af Guds Ord, alles aktive deltagelse, at lytte til Gud gennem hinanden og blive opbygget og inspireret derved, teksten som åndelig formning af troen og det at blive et praksisfællesskab i efterfølgelse af Jesus og hans ord i liv og hverdag.

 

 • Hvis dit fællesskab eller din familie har en stående eller vedblivende udfordring, kan du vælge at bruge den samme relevante bibeltekst i flere dage, uger eller måneder – og blive ved med at lytte til Gud gennem den samme tekst. Her bliver du boende i teksten over tid – heraf ordet ”Dwelling”. Du bor i teksten over tid. Du finder nye betydninger og nuancer. Du lever med den i dit sind på dit arbejde, når du er i trafikken, når du køber ind i Føtex. Du oplever, at Guds stemme bliver mere virkelig i dit liv – fordi du giver Ånden ord at tale til dig med gennem bibelteksten.

 

 • Gudstjeneste er sendelse – du sendes ud i hverdagen, inspireret og opbygget, sammen med andre – i fællesskab.

 

 • Bibelen får status og relevans igen – fordi vi erfarer, at dens ord er Guds levende og nyskabende ord til os.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *