Af Anders Michael Hansen

Folkemøde på Bornholm og visionssøndag – når en vision og hjertets nød tager form blandt landets beslutningstagere, streetfood boder og agiterende NGO`ere med flyers

Hvert år tager jeg et par dage til Folkemødet på Bornholm, for at lytte, debattere, være i dialog og netværke. Det gør jeg for at aflæse samfundstrends og hvilke politiske interesser, der er i spil. I år satte jeg mig for at lytte ind til hvem der tales om og hvordan der tales om dem, der tales om. Jeg udvalgte på forhånd debatter med drøftelser af de fremdriftsramte sårbare børn og unge, stressede familier i mødet med underbemandede børnehaver og pardigmeskiftet vedrørende migranter/flygtninge. Et paradigmeskift der indebærer, at flygtninge hjemsendes, når der er fred i hjemlandet, uanset hvor længe, de kommer til at opholde sig i DK og har mistet tilknytning til hjemlandet. Disse grupper er på den politiske dagsorden.

Udover solbriller havde jeg et par andre briller på: to af ÅVMs visionspunter: Med Gud …. for min næste & Med Gud … for verden. Det var disse briller, jeg ville se debatten igennem. Hvor kan ÅVM læne sig ind i civilsamfundet og være med til at skabe det fælles gode i samfundet – motiveret af Guds kærlighed og bemyndiget af Guds Rigets kraft, glæde og retfærdighed?

En ny diakonal-missional strategi for ovennævnte gruppers vedkommende er aktuel for både 10, ÅVM Intl. og 16 gudstjenestemiljøerne i ÅVM. Hvad er Guds kald til os i forhold til disse omdebatterede grupper – børne, unge, familier, migranter og flygtninge? Til august skal MR førstebehandle en ny strategi for diakoni og mission. Hvad er Guds foretrukne fremtid for ÅVMs tjeneste i forhold til disse grupper? Hvad har menighedens medlemmer på hjerte? Hvad kan vi skabe sammen på græsrodsplan? Hvad drømmer du om?

Unge uden fællesskab, uddannelse og arbejde

Det chokerede mig, at en større undersøgelse fra TryghedsFonden viser, at 4% af alle unge, er ensomme og helt uden fællesskab og at 18% er i fare for at glide ud af fællesskab, ikke at kunne gennemføre en uddannelse og på sigt også miste tilknytning til arbejdsmarkedet. Det store tabu er ensomhed og psykisk sårbarhed. Mangel på voksne, som lytter og guider. Mangel på fællesskab. Poul Nyrop Rasmussen tog på baggrund af sin datters tragiske selvmord for år tilbage initiativet til Det Sociale Netværk af organisationer, som arbejder med denne store problemstilling i vores samfund. TUBA, mindU, Headspace – for at nævne nogle af aktørerne på denne bane, som jeg lige har lidt kendskab til.

Familien Danmark og børnene

De stressede familier, hvem der har ansvaret for børnene og deres trivsel debatteredes ivrigt af Kristendemokraterne og Alternativet. Professor Lene Tanggaard ved Aalborg Universitet havde i samme debat et indlæg om synet på børn gennem de sidste 100 år. Frem til 1950 var det det lutherske menneskesyn og teologer, som satte den pædagogiske dagsorden, men snart overtog udviklingspsykologien denne dagsorden. Mens debatten kører tænker jeg i mit baghoved: ”Ja, vi har nu det sekulariserede menneskesyn i Folkeskolen, som gør, at en kristen børneopdragelse ikke længere understøttes af samfund eller skole. Eller vi ser, at staten overtager dannelsesansvaret. Hjemmet og forældreskabet er max presset. Vi er endt med børn i pluralisme eller i et ingenmandsland – socialt og værdimæssigt.”

Familieministeriet i ÅVM – klar til forældredialog og målrettede indsatser

Hjemvendt fra Folkemødet har jeg et møde i denne uge med Familieministeriet i ÅVM og Merethe Dalsgaard, familiekonsulent i BUO. Merethe har lavet en undersøgelse af forældres udfordringer i Dansk Oase – og vi spørger hinanden: er det mon også tilfældet i ÅVM? Vi må tage denne dialog med forældrene, internt i ÅVM i løbet af efteråret. Som præst hører og tolker jeg, at forældre, som måske blev hårdt opdraget i et strengt luthersk menneskesyn famler efter en form for åndelig dannelse som gør deres børn til trygge og inkluderede deltagere i skole og fritidsliv. Ingen forældre ønsker deres børn socialt marginaliserede. Måske forældre i Dansk Oase eller ÅVM i en vis grad har trukket sig tilbage fra at påvirke og danne børn ud af denne frygt? Undersøgelsen foretaget af BUO peger på, at dette i en vis grad er tilfældet. Den må vi have til drøftelse i ÅVM. Derudover har Familieministeriet en række områder, vi gerne vil arbejde med målrettet: kurser for par, gerne PREP og partjek.dk i tillæg til ÅVM Dates; de fem kærlighedssprog, økonomikursus, forældresamtaler med unge om seksualitet og kønsidentitet, Hjem med Hjerte (Kirsten Steno interior design) og inspiration til trosoplæring og spiritualitet i hjemmet.

Hele verden er tilstede i Aarhus – hvad giver det af muligheder?

Hvad angår migranter/flygtninge er dette en stor og anderledes dagsorden, som kræver en internationalisering af ÅVM på sigt. Mindst to-sprogethed, dansk og engelsk. Vi lever i en global verden, hvor alle verdens kulturer er tilstede lokalt i de store urbane bycentre. Hele verden er i Aarhus og har forbindelseslinjer kloden rundt. Diakoni her er diakoni der. Et eksempel: SAT-7 sender fra Cypern – både i Mellemøsten og i Gellerupplanen. Dannelsesprogrammer for børn, kvinder, familier, unge. Vi kan blot uddele SAT-7 go-cards til vores migrantnabo, som taler farsi eller arabisk. Og dialogen er straks i gang. Hvem har kaldet i ÅVM til at udnytte denne nådestid, hvor Gud vækker den åndelige nysgerrighed hos denne gruppe?

Med hvem og hvordan skal vi samarbejde?

Der er selvfølgelig meget mere at sige om diakoni og mission i ÅVM i årene fremadrettet. I dette nyhedsbrev har jeg valgt et diakonalt perspektiv på børn, unge og familier – og migranter/flygtninge. Jeg tænker, at vi kan begynde med at se på det overlap der er mellem ÅVM og aktører i civilsamfundet, som har børn, unge, familier og migranter/flygtninge på deres agenda. Vi må se på, hvilke strategier og aktører der allerede er i spil i forhold til disse grupper når vi lægger vores egne strategier. Hvad kan vi bibringe? Skal vi opfinde vores egen tallerken og gøre alt selv? Eller skal vi invitere disse aktører ind i et samspil med ÅVM? Skal vi opfordre celler og klynger til at melde sig som frivillige i disse organisationer?

Kapacitetsopbygning i ÅVM – du er vigtig i den sammenhæng! Om ”Frivillig Fredag”

Vi har brug for at bygge mere kapacitet op i ÅVM til at kunne handle sammen som menighed. På børne- og familieområdet samt flygtninge/migrant området har vi en række aktører, både NGO´ere og kirkelige aktører, som vi med stor fordel kunne samarbejde tættere med i partnerskab. Men vi mangler stabskapacitet efter at Johannes Thomsen stoppede ved årets begyndelse. Min opfordring er derfor, at hvis du med fagprofessionelle relevante kompetencer kan afsætte 20% af din tid til at være med på staben 1 dag om ugen til at arbejde med disse problemstillinger i forhold til børn, unge og familier – eller flygtninge/migranter, så meld dig til Frivillig Stab, som har opstart 30. august. David Viftrup vil informere mere om Frivillig Stab løbende. Du kan læse mere om Frivillig Fredag i artikel her i nyhedsbrevet og jobopslag vil løbende komme op på https://aarhusvalgmenighed.dk/index.php?id=1026de nærmeste dage og uger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *