Den gode, men vanskelige samtales potentiale

Livet er fyldt med mange typer samtaler. Den vanskelige samtale kan være en samtale på baggrund af en konflikt, egen eller andres uhensigtsmæssige adfærd, irritation, interessemodsætninger, elefanten i rummet, det som ikke længere kan fortrænges. Den vanskelige samtale kan være feedback på performance, en adfærdskorrektion, en påkrævet undskyldning, en fyring eller en sygesamtale. Eller bare en kollega, som har ildelugtende armsved i det åbne kontormiljø!

Den vanskelige samtale kræver selvindsigt og empati, respekt og varme. Den gode samtale kræver, at man vil den anden det godt. Mit indtryk er, at mange ikke tager den nødvendige, vanskelige samtale, fordi de ikke længere vil den anden det godt, er for såret eller for skuffet – eller har mistet ethvert håb. Så trækker man sig, er lammet eller bekriger den anden. Man opgiver, frygter eller bagtaler. Måske simpelthen fordi man aldrig har lært sig samtalens kunst.

Stabile, modne relationer – i venskab, ægteskab og samarbejdsrelationer – kræver ærlige samtaler, hvor man vil den anden det godt. Ingen af os kan leve og arbejde sammen i årevis uden at vi trigger hinandens skyggesider eller oplever konflikt, sårende ord eller adfærd. Ingen.

Når Jesus siger: ”Salige er de som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn”, så har vi at gøre ved et særligt kendetegn på hans efterfølgere. Fredsstiftelse. De, som er af god vilje, ønsker og stifter fred. Når vi er højt i konflikttrappen, hvor konflikter er personliggjorte, er det ikke let at være af god vilje eller ønske fred. Da må man indrømme og bekender overfor Jesus, at det er sådan det er fat med en, og at man ønsker hans frisættelse fra had, smerte, frygt og modvilje.  At Jesus hjælper mig med bare det at ville, når man kan mærke, at viljen er bundet og ikke frisat til det gode.

I forpligtende nære relationer vil vi typisk trigge hinandens skyggeside. ”Skyggen” har at gøre med det, du oplevede af svigt, traumer og skuffelser i din opvækst. Den kan aktiveres af enhver, som i sin adfærd blot minder lidt om din oprindelige erfaring. Din reaktion kan være totalt ude af proportion med den ydre handling fra den anden, som trigger dig. Din uhensigtsmæssige reaktion er ikke noget en anden gør ved dig, men du reagerer med alt du har i dig på forhånd. Hvis du når til ny selvindsigt i dette, kan du i ansvarlighed begynde at lade en terapeut se på det. På den måde kan en uudholdelig konflikt i et ægteskab – følelsen af at være på et absolut nulpunkt – være vejen til forløsning og helbredelse med tiden.

Som venner, kolleger og ægtefæller kan vi ikke være hinandens terapeuter. Men vi kan være hinandens hjælpere når vi bygger, fornyer eller reparerer relationen til hinanden. Heri spiller den gode samtale en afgørende rolle. Kendetegn på den gode samtale er i min erfaring:

 • en oplevelse af, at vi vil hinanden det godt
 • at vi af og til klart siger, hvad vi IKKE vil eller har til hensigt, som den anden med rette kunne frygte for af ondt eller uhensigtsmæssigt fra vores side
 • en oplevelse af, at vi lytter aktivt og undersøgende til hinandens perspektiver og historier
 • at vi spejler hinanden ved at gengive, hvad vi har hørt den anden sige
 • en oplevelse af, at det er ok at være uperfekt og uligevægtig og alligevel være rummet
 • en respektfuld udfordring, prøvende antagelser og foreløbige teser, der ikke dømmer eller fastlåser den anden
 • sårbarhed og ærlighed
 • finde ud af, hvad der er på spil for den anden og sætte sig i den andens sted
 • finde løsninger, som gør begge til vindere og ingen til tabere
 • at begge tager ansvar for relationen og eget bidrag til det, der ikke fungerer, ved at sige det klart til den anden og at kunne sige undskyld og angre
 • bekræfte både den andens og eget værd
 • at ydmyge sig og kravle ned fra træet, hvis det er der, man er kravlet op

Den gode samtale har altså i mit perspektiv alle de ovennævnte kendetegn. Der er sikkert flere! Jeg kan kun opfordre til at begynde at øve sig. Vi har brug for bedre ægteskaber, venskaber og samarbejdsrelationer. Bedre menighedskultur i dialog og konfliktløsning.

Vil du arbejde med ”Den gode, men vanskelige samtale” som en del af Frivillig Fredag eller frivillig stab?

Har du en pædogogisk-psykologisk faglighed og kunne du tænke dig at arbejde med ”Den gode, men vanskelige samtale” i ÅVM og udruste menighedens medlemmer på feltet – så tøv ikke med at melde dig til frivillig stab. Du kan skrive til andersmichael@valgmenighed.dk

Min ressource- og litteraturliste til ”Den gode, men vanskelige samtale” omfatter:

Crucial Conversations af Joseph Grenny mfl.

Equipping Ministries i Cincinnatti i USA (https://www.equippingministries.org/) har en række kurser, som egner sig til at udruste ledere og fællesskaber i samtale- og lytteredskaber samt konfliktløsning.

Henry Cloud: Necessary Endings

Peter Damgaard-Hansen: Forsoningens kunst – og nådegave – se artikel: http://www.levendevand.dk/index.php?id=287&type=98

PREP kurser https://www.familieudvikling.dk/parforhold/prep-kurser/

 

Med venlig hilsen

Anders Michael Hansen

Valgmenighedspræst

Aarhus Valgmenighed

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *