Vi er rigtig glade for at kunne afholde gudstjenester i vores kirkesal igen. Vi har været spændte på, hvordan retningslinjerne ville se ud for kirkernes genåbning, men er positivt overrasket over de muligheder, der er åbnet op for.

Med kirkesalens størrelse kan vi med de nye retningslinjer være op til 135 i kirkesalen. Til vores store glæde (og overraskelse) kan vi udnytte hele kapaciteten, samtidig med at vi holder den nødvendige afstand til hinanden.

Vi vil derfor begynde med at afholde 2 gudstjenester, hvor den første også bliver sendt online. Dermed vil op mod 270 personer kunne komme i kirke på søndag i kirkesalen. Vi ved, at dette ikke dækker hele behovet, men det er et rigtig godt startpunkt. Derfor fastholder vi også online dækning, så alle uanset alder, risikogruppe, geografi m.m. har mulighed for at være med.

Gudstjenesterne bliver afholdt med følgende set-up

  • Gudstjenesterne afholdes kl. 9.30 og 11.30. Baggrunden for dette er, at vi gerne vil minimere antallet af frivillige, der er involveret, så vi kan begrænse smitterisiko. Med kort afstand mellem gudstjenesterne kan det samme hold afholde begge gudstjenester
  • Der er 2 meters afstand mellem hver husstand. Kirkerummet er derfor sat op, så man kan sidde tæt med sine næreste, og med god afstand til andre.
  • Tilmelding: For at kunne styre hvor mange der kommer i kirke, og at der ikke er nogen, der skal gå forgæves, vil der være behov for tilmelding. Dette gøres på www.tilmelding.åvm.dk. Vi er klar over at dette er højst usædvanligt for en kirke, og vi ville helst undgå det. Men det er pt den bedste måde at udnytte muligheden for lave gudstjeneste med Covid-19 begrænsninger. (Husk at medbringe din kvitteringsmail)
  • Gudstjenesterne fortsætter med at være ca. 60 min. så der fortsat kan laves en god online udsendelse, så hele menigheden får en god gudstjenesteoplevelse
  • Med over 100 personer i rummet spredt ud over salen, vil rummet opleves godt fyldt, og dermed give en god oplevelse af at være sammen.
  • Efter gudstjenesten går vi ud af sidedørene til parkeringspladsen uden at mødes i foyeren til kaffe og hygge. Vi ønsker at starte stille ud, så vi er sikre på, at der er godt styr på retningslinjerne. Når vi har godt styr på denne udgave, kan vi åbne op for mere.
  • På gudstjenesten kl. 9.30 bliver der fra scenen også talt til dem, der er med online. Primær fokus er dog dem der sidder i salen.
  • Børnekirke: Der vil være børnekirketilbud til børn i alderen 4-11. Samtidig vil der også være online børnekirke kl. 9.00. Læs mere om det i artiklen her

Vi glæder os til at være sammen med jer omkring gudstjeneste. Sig til hvis det giver anledning til spørgsmål.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *