Af Ruth Overgaard Kristensen på vegne af dansegruppen

“Hvorfor danser du?” Det spørgsmål arbejdede vi deltagere med i Sverige i oktober 2018 under det årlige årsmøde i danseforeningen Psalto. 5 fra Dansegruppen i ÅVM var med.

Sodapop & Christine

Christine og Sodapop Ch. Jeanville fra Frankrig underviste os. De er henholdsvis professionel ballet- og hiphopdanser. Det var stærkt at høre deres svar på spørgsmålet oven for. Dans handler om, at vi er børn af vores Abba Far, der elsker os. Vi danser for at tilbede Gud. Det handler ikke om at optræde eller have en perfekt teknik.

Tilbedelse er: 1. At lytte til Gud 2. At modtage fra Ham 3. At give det, vi får, videre.

Christines liv gav denne udtalelse endnu mere dybde. Hun fortalte, hvordan hun som ballerina havde fået en så alvorlig knæskade, at hun ikke kunne gå. Netop på dette sted ledte Gud hende ind i den internationale tjeneste hun og Sodapop har i dag.

”Mahol Dancer la Vie” handler om at mennesker finder Gud og deres identitet i Gud via dans.

Se hjemmesiden: www.macholdanserlavie.com

For mig vækker ovennævnte stor genklang. Dansen er for mig blevet et frirum, hvor jeg på en særlig måde bevæger mig i de tre beskrevne dimensioner. Gud bliver nærværende i bevægelserne, som kropsliggjorte erfaringer, jeg kan bevare i mit hjerte eller give videre til andre her og nu. Modsat kan jeg gennem øjenkontakten med de andre og deres bevægelser modtage gudsnærværet fra dem. På den måde kan dansen være et selvforglemmende rum, hvor jeg forbindes med Gud og mine medmennesker på en helt særlig måde. En erfaring som lagres i min krop, sjæl og ånd, som jeg kan tage med ud i min hverdag og vende tilbage til via kroppen.

Denne tilgang til tilbedelse, håber vi, at vi kan vokse endnu mere i sammen med jer, vores menighed. Vi har i Dansegruppen erfaret, at når vi sammen tilbeder Gud med krop, sjæl og ånd, så møder Gud os der i fællesskabet. Gud sætter os fri til at blive dem, Han har tænkt, vi skulle være.

Hvis du er interesseret i at vide mere om Dansegruppen i ÅVM, så henvend dig til enten Susanne Jensen på tlf. 22 40 29 31 eller Ruth O. Kristensen på tlf. 30 22 08 18.

I foråret 2019 regner vi med at have en åben danseaften, hvor du er velkommen. Følg med i ÅVMs kalender og på facebookgruppen. Du kan også på Aarhus Valgmenigheds hjemmeside læse mere om Dansegruppen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *