Af Anders Michael Hansen

Kirken er en synlig forsamling af mennesker, som søger og udlever Guds Rigets virkelighed. Vi erfarer kirkens væsen. Dens styrker. Dens opbyggelighed. Men også dens svagheder. Dens synd og ufuldkommenhed. På vores egen krop, i vores sind og hjerte. Som synlig kirke kan vi derfor evaluere og strukturere, designe og drømme om kirkens kultur og dens synlige fremtrædelsesform for os. Hvad vi ønsker at fremme, hvad vi ønsker at hæmme. Derfor vil vi i efteråret inden Årsmødet gennemføre tre undersøgelser med fokus på vores karismatiske kultur, kortlægning af vore mange fællesskaber (klynger, celler, oikos) og kvaliteten på otte specifikke områder: ledelse, tjeneste, spiritualitet, struktur, gudstjeneste, grupper, evangelisation og relationer. Kvaliteten af disse otte områder viser ifølge en større international undersøgelse at være afgørende for en kirkes sundhed og medlemmernes positive erfaring af at være kirke. Tag godt imod disse undersøgelser og deltag når de kommer. Det vil hjælpe os til at rette vores fokus mod og bruge vores ressourcer på områder, hvor der er mest behov for at rette ind eller op.

Visionssøndagen 30. september kl. 10-13

Visionssøndagen nærmer sig under temaet ”Med Gud for Aarhus – og verden”. Søndag 30. sept. kl. 10-13 mødes vi til lovsang, visionsfremlæggelse, procestid omkring visionspunkterne og potluck. Medbring mad til frokost, til dig selv og andre. Så laver vi ét stort fælles tag-selv-bord.

Vision for kirken – vores eller Guds?

En vision er et billede af en foretrukken fremtid for ÅVM. Tør vi tænke at Gud har en foretrukken fremtid for ÅVM? Personligt har vi mange fremtider, afhængig af valg vi træffer og faktorer, som vi ikke er herre over. Der er forskellige mulighedsudfald. Det samme gælder i en menighed. Er der noget Gud foretrækker fremfor andet? Ja, helt klart. En kirke må være kirke med de formål, den kultur og de værdier, som Ny Testamente beskriver for os.  En vision som ikke er forankret i Ny Testamentelige urkristne beskrivelser, ord og billeder, vil ikke have meget for sig. Der bliver kirken en ren menneskelig institution. Vi må genlæse og tilegne os kirkens sande væsen, integrere, hvad Ny Testamente fremhæver. På visionssøndagen vil dette aspekt stå stærkt: kobling mellem vision og Ny Testamentes beskrivelse af kirkens sande væsen, formål og opgave. Kirken som legeme. Tempel. Guds familie. Den nyskabte menneskehed. Sammen med de nytestamentlige formaninger til os som efterfølgere af Jesus og lemmer på hans legeme. Så det bliver personligt, til tro og til efterfølgelse. Valgmenigheden arbejder netop for tro og efterfølgelse af Jesus og ansvarligt medlemskab af kirken jf. vedtægternes § 3. Vi har ikke et privat eller individuelt formål hver især, men vi har et personligt formål med at være en del af kirkens fællesskab. Under et større guddommeligt formål. Under Gud.

Den synlige kirke bliver til i synergien mellem Gud og os

Ny Testamentes beskrivelse af kirken er rammen for en holdbar vision. Ikke som negativ begrænsning, men som et fremtidigt udfaldsrum for at være sand kirke – under Guds løfter og velsignelse. Kirken som synligt fællesskab bliver til i synergien mellem Guds vision og vores valg med tilslutning til Guds løfter og billeder af kirken. Vi er faktisk Guds medarbejdere. Vi arbejder med Gud – for noget. Vi er sendt. Men før vi er sendt, er vi kaldet. Til at være Guds børn, Kristi medarvinger, håbet om herlighed. Vi er børn, før vi er medarbejdere. Vi står i pagtens fællesskab, før vi som kirke er redskab for Rigets komme med fred, glæde og retfærdighed til verden. Det sidste springer organisk ud af det første. Hele tiden. Igen og igen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *