I Århus Valgmenighed ønsker vi at være en menighed, der deler liv med hinanden – og ikke kun om søndagen. Mindre fællesskaber kaldet klynger er derfor noget. vi holder både kær og kørende.

Klynger findes i nærmest alle afskygninger i ÅVM; nogle klynger består af primært unge andre af familier, nogle ønsker at række ud, mens andre mødes for at søge opad og så selvfølgelig alt derimellem. Og alle sammen er de drevet af folk fra kirken, der fik en ide eller drøm og derefter inviterede til fællesskab.

Denne gang er vi taget på besøg hos klyngen Nordlys. Jane og Svend Baumgartner leder denne og skriver følgende: Nordlys er et åbent klyngefællesskab, der udgør en tryg base i det store menighedsfællesskab. Vi ønsker med klyngefællesskabet at invitere ind i et levende fællesskab til et møde med Jesus, at skabe rum til samtale og refleksion over, hvordan livet med Gud kan lyse ud af os, hvor vi bor, lever og arbejder – og vi drømmer om, at vi gennem fællesskabet også må erfare mere af Guds nærvær i vores liv.

Siden sommerferien har vi mødtes nogle gange til ”En god søndag”, hvor vi har spist fælles morgenmad og efterfølgende haft god tid til sang & bibelrefleksion samt forbøn. I forlængelse af dette har vi fulgtes ad til gudstjenestefejring.

Under nedlukningen det sidste års tid har vi oplevet en stor værdi i at mødes til bibelstudie og bøn. Dette er vi fortsat med efter modellen ”Dwelling in the Word”. I midten af oktober var vi samlet til klyngeaften under temaet ”Med Gud i fællesskabet”, hvor vi gennem livsfortælling og refleksion lyttede os ind til nogle af de stærke kvaliteter og velsignelser,
der er i det kristne fællesskab.

Vi oplever, at Nordlys er en base for ‘påfyldning’ åndeligt og menneskeligt – at der knytter sig en særlig velsignelse til at være i følgeskab og i fællesskab med både Gud og mennesker.

Næste gang vi mødes er søndag den 6.11.2021 kl. 10.00 til ”En god søndag”.
Klyngen er åben for alle – vi ønsker, at den bredt afspejler det store menighedsfællesskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *