Campfire er en nystartet klynge i Aarhus Valgmenighed. Visionen i Campfire er temmelig simpel, men absolut vigtig. I Campfire drømmer vi nemlig om at leve i en passioneret relation til Jesus. Det kommer til udtryk ved, at klyngen ønsker at disciple hinanden, at være et familiært fælleskab og ved at tjene andre/hinanden. Vi ønsker altså, at vores relation, til den almægtige Gud, må blive det vigtigste i vores liv, og at vi må pege på ham i ord og handling. Vi stiller altså ikke nye spørgsmål i Campfire, og vi prøver ikke at gøre en masse nyt og anderledes. Men vi prøver at søge tilbage til det simple og fundamentale. Vi spørger, hvordan Gud, og derved hvad han har gjort for os, bliver det vigtigste, og hvordan den verden jeg selv er i kommer til at mærke det.

I Campfire mødes vi hver torsdag, enten til aftensmad eller lige efter. Vi veksler mellem at have inputaftner og funaftner. Inputaftner går ud på at tune ind på Gud. Det gør vi ved, at vi har et input, beder og lovsynger sammen. Inputtet kan variere i længden, men det har nogle faste elementer, nemlig det høres, det vendes og det gøres. Det høres fra vedkommende, der holder inputtet, det vendes i plenum eller mindre grupper, og det gøres i en-til-en relationer ved, at der ligges en individuel plan for hver enkel. Funaftner er helt low-key aftner, hvor vi bare er sammen som en familie og laver aktiviteter sammen. Funaftnernes funktion er altså at skabe en platform, hvor det sociale liv i klyngen kan skabe et tæt sammenhold, samt at det bliver nemt for os at invitere vores venner fra studiet eller andre med ind.

Vi vil i Campfire gerne invitere dig med på vores fælleskabs vandring. Campfire ledes af Karl Andrè Johannesen og Simon Kiilerich.

For yderlige spørgsmål eller interesse kontakt: Karl Andrè: 26 83 40 34 og Simon: 61 75 54 17

Af Simon Kiilerich 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *