Vi er ét legeme, én familie og én kirke. Det er et gammelt budskab, men alligevel er det en overvældende nyhed, når vi ser menigheder stå sammen på trods af uenigheder

Af: Malene Dam Nygaard

Guds kirke består af utrolig mange menigheder, og af mindst lige så mange forskellige meninger om, hvordan man er kristen. Oftest er det uenighederne der fokuseres på, og dermed ligger menighederne i strid med hinanden. Men Jesu Kristi Kirke er én, og netop dét er i centrum for Evangelisk Alliance.

”I Evangelisk Alliance møder vi kristne fra andre menigheder. Vi ser og genkender Kristus i dem, lærer af dem, holder af dem og bliver forbundet med kærligheden og bønnens bånd,” fortæller Flemming Baatz Kristensen, præst ved Sct. Pauls Kirke.

Sct. Pauls Kirke er en af i alt 17 kirker og organisationer, som er en del af Evangelisk Alliance i Aarhus. Formålet med Evangelisk Alliance er at samle og inspirere til bøn på tværs af kirkelige tilhørsforhold. I øjeblikket foregår det ved en bedeuge i januar, et fælles bønnearrangement på Store Bededag og endeligt ved, at præster og ledere mødes den første fredag i hver måned for at bede for byen og hinanden.

Styrken er, at vi mødes om det, vi er fælles om: ”…at vi tror på Jesus som vores kærlig Frelser og på hans Kirke,” fortæller pater Herbert Krawczyk fra Katolsk Vor Frue Kirke, som også deltager i Evangelisk Alliance.

Store Bededag skaber enhed

I år blev Store Bededag afholdt i Aarhus Valgmenighed, og vi blev bakket op af omkring 250 bønnekæmpere. Vi bad for enhed, for aarhusianerne og for, at vi må kunne give Guds kærlighed videre både i ord og handling. Der blev bedt for hele byen lige fra politikerne til patienterne på sygehusene og forskningsprojekter.

Bibelen opfordrer os gang på gang til at bære hinanden frem i bøn. Vi bliver opfordret til at bede for dem, der forfølger os, bede for dem, der har magt og styrer myndighederne. Alle ting må vi bede om Guds vejledning i. Jesus siger, at vi kan kendes som hans disciple, hvis vi har kærlighed til hinanden. Det betyder både omsorg, respekt samt et bånd der knytter os sammen og som har konsekvenser for vores fællesskab.

Menighederne bliver et legeme

Guds ånd samler selv kirken gennem frugterne af bønnen, og det kan mærkes, når vi beder sammen. Det kunne mærkes til Store Bededag, og det kan mærkes i fællesskabet. Guds ånd er til stede med frihed, fred og inspiration. På en fælles bønneaften som Store bededag bliver vi ramt af Guds kærlighed til os og vores by. Netop den aften mindede Han os om, at vi er lys; sat i Aarhus som et vidnesbyrd om Ham. Samtidig åbnede Han for en aften med hygge og fællesskab sammen med vores brødre og søstre fra andre menigheder.

Det er netop dette Evangelisk Alliance vil skabe mere rum for. Vi får lov til at se enheden i den store familie på trods af vores forskelle. Og når Jesus er vores altafgørende centrum, får vi plads til hele legemet, med alle dets forskelligheder. Ingen af de forskellige kropsdele kan ignoreres og overses i længden – hele kroppen er et hele.  Men uden hovedet er der intet der virker.

Må vores samlingspunkt fremover være hovedet, Kristus. Kun derigennem kan vi blive én kirke i bøn for hinanden og vores by.

photo-2

  Marlene Dam Nygaard 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *