I denne uge har 6 personer fra staben i Aarhus Valgmenighed været i Oxford for at deltage i en læringssamling med 3DM. Men hvad er en læringssamling egentligt, og hvorfor er det nødvendigt at tage til London for at få undervisning?

Af: Julia Sakskjær Nielsen

Mandag morgen stod seks medlemmer staben i Aarhus Valgmenighed umanérligt tidligt op for at køre til Billund og flyve til London. Denne uge har nemlig budt på et “learning community” hos 3DM i Oxford.

Måske har du hørt om 3DM før, og ved, at vi i Valgmenigheden at startet Kirke Planter Net, også kendt som KPN. Men hvad dækker forkortelserne egentligt over, og hvorfor samarbejder Aarhus Valgmenighed med 3DM?

3DM for begyndere

3DM er en global tjeneste, startet og ledet af Mike Breen. Hvis navnet lyder bekendt, skyldes det måske, at du har stiftet bekendtskab med hans bog “Livsmønstre”, der er blevet brugt flittigt gennem en del år i Aarhus Valgmenighed. Eller måske kan du huske, at selvsamme mand underviste i ÅVM under et besøg i Danmark for et par år siden.

Kort fortalt arbejder organisationen 3DM for at gøre kirker i hele verden levende og missionale. Organisationen opstod i Sheffield, hvor en gruppe af kirkens medlemmer blev inspireret til at efterligne Jesus i deres livsstil. Gradvist begyndte disse mennesker at blive bemærket i deres nærmiljø for deres anderledes måde at leve på som kristne og langsomt, men sikkert begyndte der at ske vækkelser omkring dem.

I dag har 3DM over 20 års erfaring med at skabe og pleje levende, missionale fællesskaber. De har været med til at inspireret andre menigheder i blandt andet Storbritannien, Europa, Afrika og Australien via deres læringssamlinger.

Kirke Planter Net satser på fremtiden

I 2009 startede Aarhus Valgmenighed Kirke Planter Net, også kendt som KPN. ÅVM ønskede, at KPN skulle være en platform til at videregive den nyindhentede viden fra tidligere læringsforløb i udlandet. KPN er en del af det europæiske 3DM og arbejder derfor med de samme målsætninger og modeller, når de arrangerer læringssamlinger i Danmark.

Læringssamlingerne i Oxford inspirerer ÅVM til at sætte særligt fokus på missional livsstil. Det er netop denne livsstil der har været med til at skabe grobund for eksempelvis discipelkurset, Kaliber og de læringssamlinger Aarhus Valgmenighed og KPN arrangerer for andre danske menigheder.

Der er et todelt formål med læringssamlingerne i Oxford: at styrke vores egen kirke og vores måde at tænke mission på i Aarhus, men også at række ud til resten af Danmark og være en kilde til inspiration for andre menigheder gennem KPN.

Når vi sender folk afsted til Oxford for at undervise og deltage på et “learning community,” gør vi det ikke kun for vores egen menigheds skyld. Vi gør det også for at være med til at tage ansvar for at udvikle danske menigheders måde at dele troen på. På den måde håber vi at være med til at forme fremtidens kirke i Danmark.

photo__14_

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *