Dette års LederKickStart-kursus er afsluttet. Gennem fire tirsdage i april og maj har omkring 25 unge udforsket forskellige aspekter af, hvad det vil sige at være leder og hvordan lederskab kan se ud på mange forskellige måder. Deltagerne har gennem undervisning fra kirkens stab, drøftelse med hinanden og videoer mellem samlingerne fået inspiration til at finde ud af, hvem de selv er som ledere og hvordan det aktivt kan bruges i kirken eller andre steder.

De deltagere, der har været med på kurset, har været med af forskellige årsager. Nogle er nye klyngeledere, som har fået input til, hvordan man er det, som de personer de er. Andre er kommet for at blive klogere på sig selv og ledelse generet. Og andre igen er kommet for at blive inspireret til at se sig selv som værende ledere, og er igennem kurset blevet mere klar over, hvordan de kan træde ud som ledere for eksempelvis klynger eller projekter.

Grundlæggende værktøjer til ledelse

Ledelse kan i praksis se ud på mange forskellige måder. Den undervisning, som deltagerne er blevet mødt af på kurset, har givet nogle generelle og grundlæggende værktøjer, som har givet perspektiv på ledelse i praksis. Hvis man spørger Morten Dahl, som har været med, så har disse værktøjer været enormt spændende at stifte bekendtskab med:

– Kurset gav mig nogle grundlæggende værktøjer og viden indenfor ledelse, som ville kunne bruges i og udenfor kirken, hvilket jeg fandt meget brugbart. Min forståelse af ledelse blev udvidet og udfordret med nye vinkler, som jeg ikke tidligere var bevidst om, men nu kan bruge i mødet med andre mennesker, fortæller Morten.

Derudover synes Morten også, at det har været opmuntrende at tage del i et kursus, der udspringer fra kirken, særligt efter et år med begrænset fysisk samvær med andre mennesker:

– Det har været opløftende at kunne tage del i et større arrangement udsprunget fra kirken efter nedlukning og restriktioner i over et år. Det var godt at få lov til at mærke fællesskabet på tværs af menigheden og blive beriget med nye inputs fra andre mennesker.

At lede sig selv

”For at kunne lede andre må man først være i stand til at lede sig selv”. Denne sætning er efterhånden blevet en anelse klichéfyldt, men ikke desto mindre rummer den stadig en sandhed, som også har været et fokus på kurset. Videoerne, der har været mellem samlingerne, har således haft til formål at minde deltagerne om, at man som leder må have fokus på at pleje sit eget sind og krop for at kunne lede så optimalt som muligt. Dette fokus har Christoffer Sangill Andreasen har særlig glæde af ved kurset:

– Videoerne imellem undervisningen, der har været i ÅVM, har haft fokus på at pleje ens egen krop og sind. Dette har givet mig rigtig meget, fortæller Christoffer.

Det er altid fedt at opleve, at vi har mange i Aarhus Valgmenighed som ønsker at blive klogere på sig selv og andre mennesker. Derudover er det en gave til menigheden, at så mange har haft lyst til at blive klogere på, hvordan god og sund ledelse ser ud. Vi håber på, at det kommer deltagerne og menigheden til stort gavn, at så mange har været på LederKickStart i år, og glæder os til at gentage succesen igen til næste forår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *