Siden begyndelsen af maj har det været offentligt at menighedsrådet i ÅVM har fundet og kaldet en ny valgmenighedspræst og daglig leder til ÅVM. Her 1. juni trådte det endegyldigt i kraft, og herunder kan du læse menighedsrådets rådets udmelding om konstellationen.

“Det er i enighed og med stor glæde, at menighedsrådet for Aarhus Valgmenighed har kaldet og indstillet Hans-Christian Vindum Pettersson til biskoppen som ny valgmenighedspræst i Aarhus Valgmenighed pr. 1. juni 2021. I samme omgang har menighedsrådet bedt David Viftrup om at indtræde i en ny tjeneste som daglig leder, for at Hans-Christian og David kan lede menigheden i en ny form for sideordnet tjeneste og daglig ledelse.

Hans-Christian har været præst i ÅVM siden 2019 med særligt fokus på unge og studerende – et fokus hans fastholder i den nye stilling, hvor han også skal være hyrde og pastoral leder for hele menigheden. David Viftrup, der har været sekretariatsleder i ÅVM siden 2018 vil få en større vægtlægning af forkyndelse og ledelse af kirkens stab.

Med den nye konstellation vil vi fremme den teambaserede og nådegaveorienterede tilgang til ledelse og tjeneste i ÅVM. Det ønsker vi forplanter sig fra den nye daglige ledelse til hele staben og menigheden. Vi håber, at det vil forløse og udvide bredden af nådegaver, der kommer i spil, og give vores fantastisk dygtige ansatte endnu bedre muligheder for at velsigne kirken med deres gaver og talenter.

Vi vil gerne takke Hans-Christian og David for at tage imod kaldet til at lede menigheden i en ny tid, og også Keld Dahlmann for at have løftet ansvaret som konstitueret valgmenighedspræst i de forgangne måneder, siden Anders Michael Hansens afsked per 31. december 2020.” 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *