Af David Viftrup, daglig leder

Så fik vi en nye vision for Aarhus Valgmenighed. På årsmødet d. 2. december fremlagde menighedsrådet visionen, der rummer en beskrivelse af, hvad der skal være vores kompasnål for fremtiden, og hvordan vi ønsker at bevæge os i den retning. Visionen har en retning og sigte udad: ”At vi involverer os i byen med Guds kærlighed”, samtid med at den beskriver og sætter retning for det fællesskab, vi drømmer om at være: ”Et generøst og Jesus-centreret fællesskab”.

Jeg er personligt meget begejstret for visionen og oplever, at den fornyer og forstærker vores kald til at være en relevant kirke i (stor)Aarhus, der ikke lukker sig om sig selv, men involverer sig i at medskabe byen vi bor i, på baggrund af den kærlighed Gud har vist os.

Du kan læse en nærmere beskrivelse af visionen på åvm.dk/vision.

Når du læser nærmere om visionen, så læg også mærke til beskrivelsen af de 3 ord omkring menigheden. Hvad vi tænker, der ligger i at være et ”generøs, Jesus-centreret fællesskab”. At være generøs med vores tid, opmærksomhed og ressourcer. Overfor hinanden og overfor mennesker omkring os. At være kendetegnet ved at være tilgivende, ydmyg, tjenestevillig og næstekærlig og være det for alle generationer og livsfaser. For mig er det en spændende drøm og vision, at kunne skabe et fællesskab, der er karakteriseret af netop disse ord.

4 fokusområder

Sammen med visionen er der sat 4 fokusområder, som vi ønsker at arbejde på for konkret at bevæge os hen mod visionen.

  • At opbygge byen
  • Udvikle omsorgen i menigheden
  • Fremme trossamtalen
  • Styrke den karismatiske hverdagskultur

Læs også mere om dem på åvm.dk/vision.

Indholdet i de 4 fokusområder er ikke lavet endnu, da vi ønsker at involvere alle interesserede i menigheden til at være med til at skabe dette.

Derfor inviterer vi i det nye år til visionsmøder for alle fire områder, hvor vi vil bede for området, tale om muligheder, drømme og håb for, hvad der kan rækkes ud efter på hvert område.

Vi håber, at så mange som mulig vil være med på de møder, og være med til at sætte præg på, hvad vi skal række ud efter, og hvordan vi hver især kan være en del af arbejdet.

Visionen lever ikke kun i fokusområderne, men også ved, at vi i hvert fællesskab og team lader os inspirere af visionen og områderne, og tænker over, hvordan de kan komme til udtryk i de sammenhænge vi befinder os i.

Jeg glæder mig til over de næste måneder og år, at lade mig påvirke af visionens retning og værdier, og er spændt på, hvordan Gud vil bruge dem til at forme os som menighed og som en del af byen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *