Langsommelighed frem til årsmødet
Af Hans-Christian Vindum Pettersson

Efteråret er over os med sin melankolske skønhed, hvor sæsonen og vejrskiftene indbyder, ja nærmest beordrer til langsommelighed. Åndeligt sætter efteråret også stemningen for et skifte i fokus – en påmindelse om at der er en tid til at være stille, søge Guds nærvær og spørge: Hvor leder du mig hen? Hvad ser jeg ikke, som du vil vise mig? Jeg håber også, at du, der længe har været i højhastighedsmodus, vil opleve et ’vejrskifte’. Måske er det tid for dig til at søge Guds nærvær, stoppe op og lytte til Ham, som altid er dig nær.

Min daglige bøn på denne tid af året, er en af bønnerne fra Kristuskransen (jf. Kristuskransen, Lönnebo):
I Guds stilhed må jeg være
Ordløs, stille, uden krav.
Åben himmel, åbne dage,
på en strand ved nådens hav

For mig har 2021 indtil videre været kendetegnet ved intensiv genstart, genopbygning og nye tiltag i kirkens liv. De gode ting står nærmest i kø. Hastigheden har været høj på den anden side af covid-nedlukningerne, og det har gjort det svært nogle gange at holde overblikket, at give tid til at fejre gode historier og succeser eller evaluere grundigt, så vi kan korrigere ubalancer.

Som menighed er efterårets langsommelighed også en oplagt invitation til, frem mod årsmødet, at sætte tempoet ned og være lidt retrospektiv på det som Gud har gjort i og gennem ÅVM i 2021. Og også en tid til at spørge:
Hvilke stier sender han os ud at betræde? Hvilke gode gerninger har han lagt til rette for os at vandre i nu? Hvad skal vi række ud efter sammen?
Det er hvad jeg selv prioriterer frem til lørdag d. 27. november 2021, og jeg inviterer dig til at gøre det samme som en del af menigheden.

Som del af den nye daglige ledelse oplever jeg, at der er meget godt i gang og jeg glæder mig til at mødes til årsmødet, hvor vi skal tale om det nye, Gud har gjort, fejre succeserne, italesætte nødvendige korrektioner og se fremad sammen. Og så glæder jeg mig til at fejre ÅVM om aftenen.

Et par highlights siden sidste nyhedsmail:
Der er fortsat grøde i menigheden – vi oplever at det er en tid til at samles hvor vi byder mange nye ansigter velkommen til gudstjenester, i fællesskaber og til arrangementer. Vi har også i efteråret set nye
initiativer skyde op, genstart af klubber og velprøvede kurser blive afholdt. F.eks. ÅBU-klubberne for børn, 7 dates for par, Alpha, Livserfaring og UpSide, som alt sammen arrangeres af medlemmer som en frivillig
tjeneste.

Det er et privilegium at være en del af en menighed, hvor så mange bærer med og bruger deres evner for andres skyld.
Ud over de vigtige initiativer som medlemmer sætter i gang, så har menighedsråd og stab også sat gang i centrale retningsgivende tiltag. Her vil jeg nævne 3:

MÆRK GUD – et karismatisk pulsslag
Jane Baumgartner ledte igen i september-oktober MÆRK GUD-kurset, hvor hun selv og præsterne underviste om Helligånden, nådegaverne, forbøn, samt skabte rum for at gøre sig praksiserfaringer af Guds nærvær. Det er et afgørende pulsslag til karismatisk dannelse og inspiration, at vi har et fast
tilbagevendende, stabsforankret arrangement som dette, hvor man kan komme i nærkontakt med vores teologi og praksis.

Fokus på skabelsesteologi
I oktober har menighedsrådet sørget for at sætte fokus på den del af visionen, som omhandler bæredygtigt forvalterskab. Vi ønsker at være ”med Gud for verden” – en verden Han har skabt og elsker. Derfor var der
forvalterskabsaften d. 6. oktober, hvor spørgsmålet var: Hvordan kan vi gøre ÅVM til en mere bæredygtig og grøn kirke? Aftenen skulle ses i sammenhæng med prædikeserien: GUD GRØN GOD, hvor vi forkyndte om
forskellige aspekter ved troen på Gud som skaber af verden. Til forvalterskabsaften blev der kastet mange forskellige ideer op i luften og stemmen var enormt konstruktiv. Nu går arbejdet i gang med research og budgettering af forskellige forslag, så MR kan udvælge de rette initiativer, som skal implementeres.

For at blive i det skabelsesteologiske, så inviterede Mathilde Storgaard Andersen, Camilla Hessellund og undertegnede til en aften for kvinderne. Over 40 kvinder i alle aldre deltog i arrangementet ”Kvinde, krop og sex”, og mange har efterfølgende responderet med glæde og anerkendelse.
Mathilde, som studerer kønsstudier på Aarhus Universitet, ledte aftenen og teamet som sørgede for alt det praktiske. Camilla, som er sexolog, holdt oplæg om kvindens fysiologi og psyke, og der var god tid til spørgsmål. Senere på aftenen mødte jeg op, for at tale om, hvad det betyder at være skabt i Guds billede som kvinde?
Det er helt afgørende at samtale om hvad en kvinde (og en mand) er ifølge Guds Ord, for Bibelen har et frigørende budskab til både mænd og kvinder, som vi har behov for at fordybe os i som menighed. Jeg var overvældet og taknemmelig for måden hvorpå, mit oplæg blev taget imod.

Teologiske samtaler
På opfordring fra medlemmer har den daglige ledelse og menighedsrådet arrangeret tre teologiske samtaler, hvor der er fokus på centrale spørgsmål om ÅVM’s teologi, tilgang til inspirationskilder og sund karismatisk praksis. Der er 26 tilmeldte på aftenerne og de to første aftener er afholdt. Formålet med aftenerne er at skabe klarhed, øge tryghed og tillid, samt etablere et samtaleforum for medlemmer, hvor vi kan tale om vigtige teologiske spørgsmål som menighed. Og det synes jeg faktisk vi lykkes ret godt med.
Indtil videre har feedbacken været positiv fra deltagerne. Når forløbet er afsluttet vil mine reviderede oplæg blive offentliggjort.

Prædikeserie om nåde op til årsmødet
Vi afslutter kirkeåret med en prædikeserie om nåde. Ligesom med prædikeserien om GUD GRØN GOD, så ønsker vi at sætte fokus på hvor mangefacetteret og fantastisk nådesteologien er, og derfor vil vi prædike
over forskellige aspekter ved netop nåden fire søndage i træk. Nåde er nok den mest afgørende og modkulturelle kristne doktrin, og i en verden hvor grænser, udskamning og fjendebilleder stortrives, så
trænger vi til at komme i nærkontakt med Guds nåde og lade den forandre os.

Jeg glæder mig til at se jer alle til årsmødet d. 27. november, hvor vi skal fejre alt det gode, Gud velsigner os med og se fremad sammen.

Hans-Christian Vindum Pettersson, valgmenighedspræst

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *