Med Gud for Aarhus – i et socialt & diakonalt perspektiv

Af valgmenighedspræst Anders Michael Hansen

 

Denne gang har jeg valgt at fokusere ind på, hvad der ligger mig på hjerte for Aarhus i et diakonalt og socialt perspektiv. Hvad gør vi som ÅVM for at berøre den by vi lever og bor i? Hvordan giver vi mennesker en praktisk erfaring af Guds godhed?

 


1Voice – vi løfter stemmerne sammen som én stemme i Aarhus – for de som ikke taler for sig selv

1Voice blev afholdt for tredje gang på Train 4. marts med flere hundrede deltagere. 1Voice bringer seks forskellige kirkers stemmer sammen i lovsang, forbøn og velsignelse af Aarhus, den by vi lever og bor i. 1Voice inviterer også en officiel ledende politisk stemme fra byen til at formidle byens sociale behov til os som kirker i byen. 1Voice lytter til Guds stemme til os og åbner op for et karismatisk-profetisk forbønsrum for åndeligt søgende og nysgerrige. 1Voice inviterer en kristen stemme til i et interview eller vidnesbyrd at inspirere os til det fokus, vi har valgt for den enkelte aften. 1Voice er endelig en missional stemme, vi inviterer kirke-distancerede til at lytte til de gode nyheder til Aarhus og det praktiske engagement, som følger med at være kirke her i byen. Til hver 1Voice arrangement udvælges et socialt eller diakonalt projekt, som vi vælger at samle ind til på selve aftenen. Vi samlede 4. marts ind til Cafe Exit som arbejder under mottoet ”Fra indsat til værdsat”. Café Exit hjælpe tidligere indsatte med overgangen til et nyt liv i friheden uden for fængslets mure. En kernetekst til udmøntning af 1Voice er de profetiske ord fra Es 58. Dette kapitel angiver en række ledetråde til at forstå kirkens profetiske kaldelse til at ”løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd, at sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg”.Kirken har et ansvar for at bringe de gode nyheder til de som lider under forskellige slags ”åg” og være med til at helbrede årsager til udfordringer med f.eks. kriminalitet, hjemløshed, misbrug, trafficking og ensomhed.

Den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd, at sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg; ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Da skal dit lys bryde frem som morgenrøden, og dit sår skal hurtigt læges; din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig. Es. 58, 6-8.

 

KSA Aarhus – Kirkernes Sociale Arbejde i Aarhus – en håndsrækning i hverdagen


Kirkernes Sociale Arbejde er et netværk af 11 kirker og organisationer i Aarhus, der sammen med Blå Kors tilbyder omsorg og hjælp til mennesker, der kæmper med forskellige udfordringer. KSA Aarhus vil gerne bringe håb og give støtte der, hvor der er brug for det. Arbejdet udføres helt på frivillig basis.

KSA Aarhus er udover et netværk af kirker og organisationer også en on-line platform, hvor kirkernes ledere og deres medlemmer kan orientere sig om de diakonale tilbud, som kirker i netværket udbyder og henvise potentielle modtagere til disse. Endelig kan de som selv har brug for hjælp og støtte orientere sig i de tilbud, som kirkerne udbyder. Du kan orientere dig på www.ksa-aarhus.dk

KSA Aarhus ansatte pr 1. januar cand. psych. Camilla Jin Joseph som daglig leder – du kan læse mere om hende i denne artikel fra 2019 i Kristeligt Dagblad https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/som-teenager-aendrede-hun-kurs-i-las-vegas-gud-sagde-han-aldrig-ville-forlade-mig

 

Århus Valgmenighed er medlem af KSA Aarhus og jeg sidder med i bestyrelsen for KSA Aarhus, hvor jeg sammen med bestyrelsen har fokus både på den lange og den korte bane. Partnerskabet med Blå Kors og støtte fra Borgfonden giver øgede handlemuligheder og vidensdeling.

 

Hjælp til hjemløse

”Hjælp til hjemløse” er en selvstændig forening med kontor i vores bygning på Mjølnersvej. Det betyder, at Rene Andreasen og den nye projektansatte Ronald Pihl har deres gang i bygningen til daglig og inspirerer staben med deres diakonale erfaringer over frokosten eller en kop kaffe i pauserne. Jeg kan kun anbefale personligt medlemskab og støtte af ”Hjælp til hjemløse” ligesom vi tager fire kollekter til deres arbejde hvert år.

 

Afdækning af medlemsengagement i ÅVM i socialt og diakonalt arbejde

I dette forår gennemfører ledelsen i ÅVM en undersøgelse af medlemsengagement både frivilligt og professionelt i socialt og diakonalt arbejde i Aarhus.  Dermed fremkommer forhåbentlig det store billede som kan give os anledning til at stille en række spørgsmål til det vi ser. ÅVM kunne på sigt udvikle et par konkrete diakonale projekter, ligesom vi i langt højere grad kunne begynde at støtte og synliggøre medlemmernes personlige engagement i socialt og diakonalt arbejde i Aarhus. ÅVM kunne altså synliggøre og opfordre til deltagelse i det, som medlemmerne allerede er engageret i. Denne synliggørelse ville sandsynligvis også gøre det lettere for celler og klynger i ÅVM at engagere sig diakonalt og socialt. Endelig er der brug for at skabe større synergi med 1Voice og KSA Aarhus og medlemmerne i ÅVM tror jeg. Vi er på vej!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *