Af Anders Michael Hansen

Sidste søndag på Mjølnersvej pegede afgørende fremad

Vi er for alvor kommet i gang efter sommerferien, det summer af aktivitet på stab og i menighed. I søndags den 15. sept. havde vi hele tre gudstjenester kl. 10, 13 og 16. Med en Alpha-inspirationsworkshop med frokost kl. 12-13 ved Alfa DK leder Carsten Bach, international café fra kl. 13 og en hipsteragtig velkomstlounge i foyeren for nye studerende i Aarhus fra kl. 18.  En fyldt dag!

En sådan søndag peger på mange måder fremad: de engelsksprogede begynder at fylde i ÅVM Internationals, og vi er ved at blive international friendly som menighed; 16-miljøet er ved at blive revitaliseret efter en svær periode – og en ny strategi for mission blandt unge og studerende er under udarbejdelse; i 10-miljøet erfarede vi denne søndag særligt, at den karismatiske dimension lever – når vi åbner os for tjeneste i Åndens kraft – og mennesker møder Guds kærlighed i Ånd og kraft. What´t not to like? Åben Himmel, Dig Deeper – og snart også GoHigher fremmer den karismatiske tjeneste i Åndens kraft og et frisat, helliggjort liv i hele menighedens liv.

Alfainspirationsworkshoppen viste klart, at Alfakurset fra HTB i London er blevet opgraderet og “designed for a new generation”, som de siger derovre. Jeg kan kun give dem ret. Deltagermanual og videoundervisningen med dansk tekst er i topklasse og kan anvendes overalt: i dit hjem, på din arbejdsplads, i dit lokalmiljø, i kirken på Mjølnersvej. Jeg tror, det er ved at være tid til at genintroducere Alfa i kirken. Den kultur, de guidelines kurset har for samvær og dialog om tro og liv – og ikke mindst Helligåndsdimensionen på kurset – vil være med til at forme en venlig, inviterende kultur, en anerkendende ledelsesstil og et åbent fællesskab i ÅVM. Vi planlægger en genintroduktion til Alfa engang i først i det nye år, så vi kan komme i gang med Alfa. Watch out – Alfa is coming to town!

Familieområdet – visioner søger efter kapacitet – er du løsningen?

På familieområdet glæder jeg mig over, at Iben Lysemose med team har været villige til at overtage 7 Dates efter Elin & Frede Donskovs lange og trofaste engagement – 1000 tak for det!

Det er mærkbart, at Johannes Thomsen, der ledte Familieministeriet og hele det tilhørende arbejdsområde, har fundet andet arbejde uden for huset. Vi har i den grad brug for at opbygge kapacitet – gerne i tilknytning til Frivillig Fredag – på familieområdet. Se opslag med mange spændende muligheder for at tjene på hjemmesiden eller opslag ved indgangspartiet i Foyeren. Vi søger til følgende frivillige positioner på Familieområdet:

  • Team- og områdeleder for Familieministeriet (med strategisk og netværksmæssig sans)
  • Event- & kursuskoordinator (PR, markedsføring internt og ekstern, logistik)
  • Kursusudvikler (i samarbejde med enkeltpersoner)
  • Kursus- og certificeringskonsulent (som leverandør af produkter fra Center for Familieudvikling)

Der er gode samarbejdsmuligheder med Center for Familieudvikling, PREP, Center for Kristen Pædagogik, HTB London (7 Dates), BUO og enkeltpersoner på forskellige områder. Ressourcer og materialer er tilgængelige – det handler mere om at få det omsat ind i ÅVM.

Henvend dig endelig også, hvis du har andre idéer end dem, jeg har lanceret i tilknytning til Frivillig Fredag.

Udvikling af fællesskaber, udrustning og forkyndelse i ÅVM

TUFF (Team for Udrustning, Fællesskab og Forkyndelse) – som består af præsterne og sekretariatslederen – mødes hver anden uge for at udvikle forkyndelse, undervisning og træning.

Vi har udviklet en fast evalueringspraksis af prædikener. Vi beder hver søndag tre af menighedens medlemmer udfylde et evalueringsskema, og teamlederen formidler feedback sammen med sin egen feedback i ugen efter. Jeg oplever, at det giver positivt fokus på forbedringsmuligheder og skaber større bevidsthed allerede i forberedelsesfasen om det, man som prædikant skal være mere bevidst om personligt. Det kommer forhåbentlig til at kunne mærkes på sigt og være til gavn for jer, som lytter til os.

Klyngelederne var indkaldt til en aften i Himmelrummet 28. august, og jeg synes, det var dejligt at mødes og være i øjenhøjde til fælles refleksion, lovsang og forbøn for hinanden. Flere aftener for klyngeledere er undervejs og planlagt. En særskilt nyhedsmail til klyngeledere udsendes jævnligt nu, hvoraf det også fremgår, hvilke samlinger der er planlagt til de kommende måneder.

Med Gud for min næste – om menighedsbaseret diakoni og social transformation af Aarhus

Menighedsrådet og daglig ledelse ser i øjeblikket på, hvordan vi vil skabe en platform for menighedsbaseret diakoni i ÅVM. I den forbindelse gør jeg en del undersøgelser af arbejdsmetoder, funding og netværk – hvordan gør kirker det andre steder og hvad kan vi lære af dem? Vi er medlem af Aarhuskirkernes Sociale Arbejde – Henrik Sølvbjerg Pahus sidder som ÅVMs mand i bestyrelsen – og der er en fornyet solid interesse for at arbejde sammen som kirker i Aarhus med diakoni.

Dertil kommer, at et nyt netværk er under dannelse i DK: The Cinnamon Network. The Cinnamon Network netværk arbejder på at bringe kirker, politikere og erhvervsliv sammen om at udvikle diakonale projekter. Netværket sigter på social transformation af storbyen, og at Guds godhed og kærlighed bliver mærkbar i kulturen gennem kristnes direkte møde med mennesker i nød. Netværket gør to ting: 1. Måler samfundsværdien af kristnes engagement i diakoni og viderebringer disse data til de kommunale myndigheder – det giver politisk goodwill og samarbejdsvilje. 2. Spreder bedste diakonale praksis gennem vidensdeling og læring på tværs af menigheder.

Jeg er personligt tæt på det netværk, og har sagt ja til en bestyrelsespost i den indledende opstartsfase, hvor netværket skal startes i DK i samarbejde med den britiske leder, Matt Bird, London; Peter Sigetti Bøje fra Citykirken i Aarhus og Jørn Bräuner, daglig leder, Kbh. Aarhus er udvalgt som pilotprojektby i 2020, idet flere kirkeledere har peget på Aarhus som et vigtigt område at teste visionen i. Så må vi i MR vurdere, om The Cinnamon Network kan være til gavn for ÅVMs diakonale tjeneste eller om andre tilgange vil være mere relevante. Der kommer helt sikkert til at ske mere på den diakonale front i Aarhus fra 2020, hvis menighedens medlemmer ønsker at engagere sig og investeret mere i området. Mere om det på Årsmødet.

ÅVM – på vej ud i den store, globale verden – sammen med dig!

Daglig ledelse udsendte først i september en nyhedsmail til menighedsmedlemmer og introducerede vores nye tilgang til mission uden for Danmarks grænser: ÅVM Global Mission. Vi vil grundlæggende arbejde i tre kategorier fremadrettet:

1. Med udsendte medarbejdere i jobmission og andre former for mission

2. Græsrodsprojekter udviklet af medlemmer af ÅVM

3. Indgå og udvikle partnerskaber med andre aktører i global mission

Vi ønsker at møde det hele menneske som hele mennesker. Mennesker har både åndelige, fysiske, mentale og sociale behov. Et godt match for ÅVM vil være projekter, som kan engagere et bredt spektrum af menighedens medlemmer i mission med de tjenester og kompetencer, som kan gøre gavn derude i verden. Det være sig i sundhed, uddannelse og pædagogisk psykologi, konstruktion, erhvervsudvikling, IT, fortalervirksomhed etc. Udover forkyndelse, teologisk undervisning og ledertræning. Vi kalder det integreret mission. Vi adskiller ikke de åndelige, fysiske, mentale og sociale behov. Alt må komme ind under Guds Rigets forløsende kraft.

Menighedens medlemmer er derfor inviteret til at komme med forslag til projekter, som menighedsrådet vil udvælge et par stykker af, og anbefale menigheden at fokusere på i medleven, forbøn, engagement og støtte. Kollekter indsamlet om søndagen har givet os et klart fingerpeg om, hvor menighedens hjerte er i forhold til behov i verden. Det vil vi præsentere alt sammen på Årsmødet 2019.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *