Af Anders Michael Hansen

På årets folkemøde på Bornholm i sidste uge deltog jeg i en række ledelsesseminarer om god arbejdslyst, motivation og god ledelse. En forsker fra Aarhus Universitet, Lone Bøgh Andersen fra Center for Offentligt Ledelse, fremlagde resultatet af en undersøgelse af 504 organisationer, som viste, at god ledelse var en kombination af tydelig retning og anerkendelse af mennesker og deres bidrag. Retning og anerkendelse. To helt afgørende faktorer.

Jeg håber, at jeg som valgmenighedspræst kan bidrage til, at vi som menighed har en kultur af tydelig retning – og anerkendelse af hinanden. Så vi trives, er motiverede og har lyst til at ”være med” og ”bære med” på visionen. Vær med – bær med. I det at ”være med” ligger der en anerkendelse af den enkeltes værdi uden præstation. I det at ”bære med” ligger der en tydelig retning og et motiveret engagement. Det minder mig om formålsparagraffen som taler om tro før efterfølgelse og ansvarligt medlemskab. I det at ”være med” – tror vi og hviler hos Gud. I det at bære med – følger vi efter Jesus i ansvarlighed som med-lem af Hans legeme, Hans menighed.

Nogle spørger: hvor er ÅVM på vej hen? Er der en retning?

Ja, det er der. Vision 2018 udleves faktisk af menigheden på flere områder. Den afspejler, hvem vi allerede er – og hvad vi er ved at blive til.

Men i en anden forstand er vi som et skib i tørdok. Det er ikke passiv tid, men en tid til eftersyn, reparation og klargøring til næste rejse. Besætning må hyres, trænes og holde sig i form, også i doktid. Men der skal også designes og iværksættes. Tid til dialog og til at lære af vores erfaringer som menighed. Tid til at finde gamle planer frem og tegne nyt ind.

I Menighedsråd og stab genbesøger vi i disse måneder vores formålsparagraf, som siger, hvorfor vi er her: ”Valgmenigheden arbejder for at kalde til tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og ansvarligt medlemskab af menigheden”.

Vi har valgt at arbejde med tre overordnede målsætninger for åndelig dannelse. For hhv. tro, efterfølgelse og medlemskab. Når vi planlægger kurser og undervisning skal vi også være tydelige på tre andre mål: hvad skal deltagerne vide (hoved), kunne praktisere (hænder) og værdsætte (hjerte)?

Vores åndelige dannelse kan ikke finde sted i et klasseværelse alene. Den kan finde sted i åndelige omsorgsfulde og inspirerende fællesskaber, der praktiserer det vi ved og det vi værdsætter. I Åndens kraft og under Ordets vejledning. Vi arbejder med, hvordan vi vil kunne inspirere hinanden til i fællesskab at udleve formålet med at være menighed i praksis.

Vi arbejder også med, hvilke typer af hverdagsfællesskaber, vi vil kunne fremme på en god og enkel måde. Uden for høj indgangsbarriere. Noget som forholdsvist let kan lade sig gøre. Måske der er brug for at relancere mikro-relationer, cellegrupper og klynger. Blive bevidste om, hvordan vi er fællesskab og hvad formålet er.

Vi har måske også en udfordring med, at mennesker ikke bliver instrument, men bliver et mål – rammes af nåde og kærlighed, anerkendelse. Det handler om nåden først og sidst. Formidlet til den enkelte, udlevet i fællesskab. Om at blive set, hørt og elsket. Om at blive i stand til at tjene Gud ved at tjene og opbygge hinanden. Være med – og bære med. Der kom den igen.

Efter sommerferien vil vi begynde at kortlægge, hvilke typer fællesskaber menighedens medlemmer deltager i, hvor ofte I mødes, hvor I henter inspiration og hvad I savner fra stabens side. Vi har brug for en tættere kobling mellem netværket af fællesskaber – primært cellegrupper og klynger – og ansatte samt frivillige ledere. For at kunne udleve vores formål sammen. For at være åbne, tilgængelige synlige fællesskaber for nye, som kommer til vores menighed.

Men derudover skal vi også virkeliggøre nye typer af gudstjenester og udvikle dem vi allerede har. Der er mange muligheder. Til efteråret vil vi se en lancering af en international gudstjeneste på engelsk.

På andre områder er ÅVM også i gang med at designe fremtiden.

På familieområdet kommer der mere fokus på trosoplæring i hjemmet. Vi har indgået et tættere samarbejde med BUO på området. Der vil være fortsat fokus på ægteskabskurser. Evt. også PREP i fremtiden.

På ”Åben Himmel” vil vi blive ved med at søge Guds Ånds velsignelse og fokusere på at skabe en karismatisk kultur med lovsang og undervisning og praksis i de særlige åbenbarings- og kraftgaver som profeti og helbredelse. Ikke fordi disse nådegaver skal være enerådende eller dominerende, men fordi de er forsømte og der råder usikkerhed omkring dem. Når hele cellegrupper eller klynger deltager i disse aftener, er der en chance for, at hele fællesskaber kan praktisere det lærte sammen efterfølgende.

På ”Mand og Mand Imellem” vil vi opbygge et miljø, som styrker mænds identitet og spiritualitet. Også her er der fokus på dialog i smågrupper efter undervisningsoplæg.

Peter Damgaard-Hansens foredrag 23. maj om ”Forsoningens kunst – og nådegave” gav inspiration og redskaber til helbredelse af brudte relationer. En kompetence, som ÅVM fik lejlighed til at vokse i og tilegne sig. Efterfølgende er der nu mulighed for at aftale vejledning med Peter Damgaard-Hansen. Hans websideadresse er  http://www.integreretpsykologi.dk/

Meget andet kunne nævnes, men dette er, hvad der fylder på præstens bord, og ikke en fyldestgørende redegørelse for hele menighedens værdifulde tjeneste.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *