Kære forældre og børn i Aarhus Valgmenighed!

Med denne lille hilsen vil jeg gerne ønske jer alle en dejlig sommer! Jeg håber, I finder tid til hvile, hygge og mulighed for at skabe gode sommerminder.

TAK for gode stunder sammen i løbet af foråret – både online, om søndagen, i klubtilbuddene i ugens løb og til familiegudstjenesterne.

Det har været udfordrende under nedlukning og med restriktioner at skabe plads til, at alle i hele kirkefamilien har kunnet holde kontakten og bevare relationen til menigheden. Nu hvor vi stille og roligt vender tilbage til mere normale tilstande er det en stor glæde at mærke, at både børn og unge stadig søger kirken, klubberne og øvrige fællesskaber.

TAK til jer forældre, der har skubbet på og går forrest i at vise, at det er vigtigt at være i det kristne fællesskab. TAK til jer, der har taget en tørn som ledere; det er uvurderligt!

I sommerens løb er der forskellige lejrtilbud, som jeg håber, I vil gøre brug af. Find dem her: www.sommeroase.dk.

Herudover har vi i Aarhus Valgmenighed i uge 29 SommerOase (uden overnatning), hvor der udover voksenprogram vil være børneprogram om formiddagen for børn op til og med 6. klasse og om aftenen mulighed for børnelounge for skolebørn, mens der er møde i kirkesalen.

Se mere her: http://bit.ly/sommeroase21åvm .

Vi starter op i børnekirken om søndagen den 8. august 2021. Tilbuddet til børn og unge er listet op herunder – vær opmærksom, hvis dit barn er ved at være klar til at skifte op i næste gruppe.

Aldersinddelingerne skal ikke ses som meget skarpe – mere vejledende. Det vigtigste er, at børnene føler sig trygge, hvor de er. Det er ikke et mål i sig selv, at børnene går i børnekirke uden forælder. Det er godt givet ud at gå i børnekirke med sine børn, så børnene oplever kirken fra en base af tryghed, og så de kan se, at børnekirken er så vigtig, at mor eller far sidder her sammen med mig. Der skal nok komme et tidspunkt, hvor de ikke ønsker at have en forælder med længere.

Er I i tvivl om noget eller ønsker I mere information om den gruppe, jeres barn står overfor at skulle rykke op til – så kontakt mig gerne.

Mini-kirke (søndage):

De yngste børn (0-2 år ca) med plads til leg, spisning mv i Frirum. Der er som regel sat lidt tegninger frem. Gudstjeneste kan følges via skærm.

Noahs ark (søndage):

Førskolebørn (3-6 år ca) i Himmelrummet. Forældre meget velkomne.

Bataljon (søndage):

Skolebørn (0-3. klasse) i Luftrum

Frisbee (søndage + tirsdage i lige uger):

Juniorer (4-6. klasse) i Frirum

Konfirmander:

I Aarhus Valgmenighed er der tilbud om konfirmationsforberedelse for 7 klasse. De fleste vælger at blive konfirmeret i Aarhus Valgmenighed efterfølgende, mens andre modtager undervisningen som supplement til undervisning andetsteds. I løbet af året er der 3 weekendlejre i tillæg til undervisningen – og man kan tilmelde sig disse lejre uafhængigt af, om man følger forløbet i Aarhus Valgmenighed eller ej. Se mere på www.konfioase.dk for lejre. Er I interesseret i at høre mere om konfirmandforløbet, så kontakt hans-christian@valgmenighed.dk .

Teenklub (søndage + onsdage i lige uger)

7-10 klasse i Tidsrum

UngVM (onsdag aften):

16-20 år. Opstartsaften 25. august 2021. Kontakt Samuel Neve (samuellneve@gmail.com) for yderligere eller find UngVM på Facebook.

På Aarhus Valgmenigheds hjemmeside vil der komme information om præcist opstartstidspunkt for klubtilbuddene på hverdage for Frisbee og Teenklubben.

Herudover vil der i løbet af efteråret månedligt være ”Hverdagsgudstjeneste & fællesskab for familier”, som er gudstjeneste i børnehøjde med alle de gode børnesange efterfulgt af en god mulighed for at møde nye og gamle venner (både børn og voksne) over et måltid aftensmad. Her er god plads til at invitere naboerne og børnenes venner med i kirke. Disse gudstjenester vil også fremgå af kirkens kalender på hjemmesiden.

Jeg vil gerne opfordre til, at I som forældre overvejer, om det er nu, I skal række en hjælpende hånd som leder eller med-leder i børnekirken. Vi har løbende brug for ledere i alle børnegrupper – ledere der vil være med til at lave kirke i børnehøjde, række evangeliet og skabe gode vækstbetingelser for tro og venskab.

Kontakt mig gerne – også hvis du bare er lidt nysgerrig: jane@valgmenighed.dk .

Med ønsket om en dejlig sommer!

Kærlig hilsen

Jane Baumgartner

Leder af Børnekirken

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *