Af Hans-Christian Vindum Pettersson, valgmenighedspræst

Alle, der var blevet døbt, holdt fast ved det, de havde lært af apostlene. De var med i fællesskabet og deltog i menighedens måltid og i bønnerne. Folk var fulde af respekt over for apostlene, fordi de gjorde tegn og mirakler. De kristne holdt sammen og var fælles om alt. De solgte deres jord og ejendom og fordelte pengene, så alle fik, hvad de havde brug for. Hver dag bad de sammen ved templet, og de mødtes hjemme hos hinanden for at deltage i det fælles måltid. De tilbad Gud af hele deres hjerte og var velsete blandt folk. Gud sørgede hele tiden for, at flere og flere blev frelst og sluttede sig til dem. (ApG. 2,42-47, Bibelen 2020).

November er ovre og et nyt kirkeår ligger foran os. I lørdags fejrede vi 2022 med årsmøde og årsfest! Nu er vi i gang igen, og vi begynder med at vente… For advent er ventetid – håbefuld ventetid med fokus på Guds løfter om nærvær, befrielse og komme. Midt i en urolig tid, hvor bekymringerne kan tårne sig op, så tror jeg, det er vigtigt, at vi øver os i den åndelige disciplin ’at vente’. Kristen ventetid skal ikke misforstås med tidsfordriv på venteværelset; kristen ventetid er handlingstid – vi søger Åndens vejledning, vi fylder lamperne med olie, vi handler, som han har sagt, vi skal, vi søger at udleve vores kald og mission. Sådan venter vi på, at vores Far griber ind og Jesus, vor Herre, kommer. 

Nogle af de spørgsmål der fylder mig i adventstiden er: hvad kommer til at kendetegne det nye kirkeår? Hvilke stier vil Gud lægge til rette for os at vandre i, og hvordan kan vi gribe de synkende hænder omkring os i 2023? Jeg længes især efter at Guds riges godhed, kærlighed, retfærdighed og sandhed spreder sig i Aarhus.

Som nævnt på årsmødet, så tror vi i den daglige ledelse, at 2023 skal have overskriften ”Vi bygger menighed sammen”. Uanset hvad der sker med verdensfreden, økonomien, klimaet og de tusind andre ting, der fylder, så er det ÅVM som ét legeme bestående af mange lemmer, der skal opbygges og gøre en forskel. 

I 2023 ønsker vi blandt andet at sætte fire tiltag i gang: 

  1. Igennem events og kurser og vejledning at styrke familier og forældreskab i ÅVM og Aarhus.
  2. At afholde apologetiske events hvor tidens spørgsmål og evangeliets sandhed, skønhed og relevans mødes. 
  3. At afholde en ny weekendkonference i ÅVM, som vi kalder BERØRT 2023. Konferencen har fokus på den karismatiske dimension; at erfare Gud nærvær og kraft, høre hans stemme og blive berørt. Den afholdes d. 14.-16- april og hovedtalerne bliver Paul & Becky Harcourt. 
  4. At udvikle vores eget socialt-diakonale arbejde i de udsatte boligområder omkring os.

Vi ønsker desuden i 2023 at fastholde de gode tiltag som er blevet til i år: bibelskole, alphakurser, kontemplative aftengudstjenester, samt udvikling af online ressourcer og udgivelser.

”Vi bygger menighed sammen” rummer en masse. Én ting er de ovennævnte initiativer, som jeg tror er vigtige. Noget andet er det, vi allerede gør i fællesskaberne, i børnekirken, på gudstjenesteteams, kurser og socialt-diakonale projekter. I 2023 er det fortsat en prioritet, at sikre relevante fællesskaber i alle livets faser. Uanset om man er 2, 22 eller 72 skal man kunne finde sig hjemme, som en del af vores sammenbragte åndelige familie. 

Noget tredje, som ikke må glemmes, er det, vi hver især gør i nabolaget, på arbejdspladsen, og hvor som helst vi befinder os. Hvordan vi lever hverdagen er en del af at ”bygge menighed sammen”. For ÅVM er ikke begrænset til en adresse eller en ugedag, ÅVM’s formål handler ikke blot om at opbygge en fantastisk kirke, men om at være med Gud for Aarhus hver især. 

Nogle af de samme ting ser vi i ovenstående beskrivelse af den første menighed i Jerusalem, da Helligånden fyldte disciplene første gang i pinsen. Vi hører om et unikt sammenhold af mennesker på tværs af etniske og kulturelle barrierer. Vi hører om radikal generøsitet, hvor de andres behov prioriteres over egen velstand. Vi hører om ekstraordinær trofasthed i bøn til Gud i hjertet, i templet og i hjemmene. Vi ser et åbent fællesskab altid centreret om et måltid. Og vi ser, at det tiltrækker nye mennesker!

Jeg tror, at vi, som menighed, skal have dette fokus i 2023. På tværs af baggrunde må vi lære at se på hinanden som åndelig familie med Gud til far og fælles formål. Som åndelig familie er det afgørende, at vi oplever at blive set og sørget for, men også at vi ser os selv som løsningen på andres behov. Sammen er et nøgleord, for vi har et medansvar for de andre. Det udlever vi ved at tjene, styrke og støtte med det, vi kan give og være. 

Vi er kun så god en menighed, som vores indbyrdes kærlighed rækker til, og jeg ønsker, at vores indbyrdes kærlighed er tårnhøj. Det er som åndelig familie, vi er sendt for at elske og være engagerede i vores naboers, de udsattes, liv. 

Læg så mærke til at et fokus på indbyrdes kærlighed, byens lykke og et åbent åndeligt fælles liv medførte, at menigheden i Jerusalem blev ’velsete blandt folk’. Gad vide om vi, hvis vi har fokus på det samme, vil opleve åbne døre og muligheder for at fremme Guds riges godhed, kærlighed, retfærdighed og sandhed. Jeg tror, at den kirke vil være tiltrækkende, ja endda udfylde akutte behov på vores tid og sted.

Så lad os bruge ventetiden på at søge og lytte til Gud, håbe, længes og overgive os til hans vilje. Og lad os også søge Hans riges frembrud i menigheden og i Aarhus.  

Hav en dejlig advent!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *