Af Hans-Christian Vindum Pettersson, valgmenighedspræst

Som I ved består kroppen ikke kun af én del, men af mange. Selvom foden siger: jeg er ikke en hånd og hører ikke med til kroppen, så hører den med til kroppen alligevel. […] Øjet kan altså ikke sige til hånden: dig har jeg ikke brug for, og hovedet kan ikke sige til fødderne: jer har jeg ikke brug for. Måske viser det sig ovenikøbet, at de dele af kroppen, vi ikke tror betyder noget, er de allervigtigste. […]. Menigheden er Kristus’ krop, og hver eneste af jer er en del af den. (Første Korintherbrev 13,14-28; Bibelen 2020)

”Forbundne, forpligtet, for Kongeriget Danmark”

Kong Frederik X’ valgsprog ekkoer fortsat i mine tanker – og mange steder for tiden. I NATO og EU, Globalt i forhold til klimakatastrofer, i den globale kirke, som siden Jesu himmelfart har kæmpet med enheden på tværs af teologiske spørgsmål og kulturforskelle. 

Som menighed er vi forbundne og forpligtede på hinanden. Fordi Jesus samler os. Fordi vi har brug for hinanden. Det er mit menighedssyn. Og det er ikke noget nyt i ÅVM. Jeg ser det i vores formålsparagraf som siger at ”Aarhus Valgmenighed kalder til ansvarligt medlemskab af menigheden”.

ÅVM blev dannet for snart 24 år siden, fordi en gruppe folkekirkemedlemmer blandt andet ønskede at forbundenheden i menigheden gik hånd i hånd med forpligtelsen på hinanden.

Den tanke kommer ikke ud af den blå luft. Paulus oplærte de kristne menigheder i det, jf. citatet fra 1. Korintherbrev. Jesus beskrev, hvordan hans disciple skulle være kendetegnede ved deres kærlighed til hinanden (Joh. 13,34) og deres gensidige tjeneste for hinanden (Joh. 13,12-17). 

Vi er forbundet og forpligtet på hinanden af troen på Jesus. Vi stræber som menighed efter at være en enhed, en organisme, forbundet som lemmer på en krop, som grene på et træ. Det betyder, at jeg er amputeret uden dig, at du har indflydelse på mig. Og jeg på dig. Derfor har vi brug for hinanden. 

Og jeg tror, at vi skal arbejde på både forbundenheden og forpligtelsen. At styrke sammenhængskraft, tilhørsforhold, gensidighed, ansvar, medleven. 

Vi kan begynde med at reflektere over, hvad Paulus formidler med billedet af menigheden som en krop. En menighed består af forskellige mennesker og forskellighed skal værdsættes. 

Så, du hører til, ikke fordi du ligner de andre, men fordi du er forbundet med Jesus, ligesom os andre. Du har en plads her. Uden dig var vi amputerede. Og ingen, hverken du selv eller andre, skal betvivle din værdighed, værdifuldhed eller legitime plads i fællesskabet.

En menighed består af mennesker, som er gensidigt forpligtede, fordi vi har brug for hinanden. 

Så, du har en funktion og et formål her. Du er ikke en del af menigheden for udelukkende at modtage eller for udelukkende at tjene andre. Og ingen, hverken du selv eller andre, skal betvivle din betydning og funktion.

En konkret måde at opleve dig forbundet og forpligtet i ÅVM er at deltage i vores visionsaftener her i foråret. 

Næste møde er torsdag den 4. april klokken 19.30. Se mere på hjemmesiden – tilmelding er ikke nødvendig

Vi vil være centreret om Jesus og involveret i byen, så kom og vær med i bønnerne, drømmene og samtalen om, hvordan vi skal opbygge byen, fremme trossamtaler, styrke karismatisk hverdagskultur og udvikle omsorgen i menigheden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *