Af Jane Baumgartner, assisterende præst

Søndag den 28. april umiddelbart efter fællesgudstjenesten var menigheden inviteret til at tænke med i forhold til to af de fire områder, som vi i den kommende periode vil have et særligt fokus på. 

Denne søndag kunne man vælge at tænke med på ”opbygge byen” og ”udvikle omsorgen i menigheden”. 

I gruppen med ”udvikle omsorgen i menigheden” satte vi os i 4 grupper rundt om borde bevæbnet med post-it-blokke, kuglepenne, tavle og en mangfoldighed af boblende inputs og idéer. Der var repræsentanter bredt fra menigheden. Marianne Merrild ledte med sikker hånd processen og hjalp os med at holde blikket rettet mod det, vi var sammen om. 

Vi startede med en lidt ”på hovedet” opgave, hvor vi skulle skrive de ting ned, som vi teoretisk kunne tænke os at gøre, hvis vi bare ville gøre det modsatte af at udvikle omsorgen i menigheden. Her kom idéer frem som ”låse døren til kirken”, ”lukke alle fællesskaber”, ”stoppe med at snakke om og med Jesus”. Det var lidt en skør opgave – men det fik os til at tænke over, hvad der er den rigtige og ønskelige retning at gå. 

Herefter fik vi lov til at komme med alle de gode idéer og fremtidsscenarier, som vi kunne drømme om. Mens vi snakkede og udvekslede idéer blev det også tydeligt, at der allerede sker rigtig meget godt og omsorgsfuldt i Aarhus Valgmenighed. Alligevel er der stadig meget mere, vi kunne drømme om. 

Nogle af de områder, vi særligt snakkede om, var f.eks. udvikling og organisering af en egentlig omsorgstjeneste – med hel konkret praktisk hjælp ved f.eks. sygdom og/eller en besøgstjeneste. Vi drømte også om, at sætte fokus på omsorgen for nye i menigheden; herunder omsorgen for søgende og for nye troende. Vi satte desuden fokus på smågrupper – og snakkede om forskellige styrker ved de små fællesskaber – for særligt her kan der være plads til den sårbare, den skrøbelige – den som hurtigt kan opleve sig overvældet i det store fællesskab som f.eks. gudstjenestefællesskabet udgør. 

Vi sluttede med at minde hinanden om, at omsorg i menigheden ikke er noget, vi skal vente med at gøre, til vi slutter vores procesarbejde – men at omsorg er noget, vi hele tiden må have for øje – både som giver og som modtager – spejlet i Jesu forbillede. 

Torsdag den 23. maj mødtes vi igen for at snakke videre om at udvikle omsorgen i menigheden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *