Af Maria Kjær, studentermedhjælper

Klokken 16 den 1. januar var der liv i kirkebygningen på Mjølnersvej 6, selvom der nok ikke var liv mange andre steder i byen. Kirken vrimlede med mennesker, der var dukket op for at skyde året igang med lovsang og tilbedelse. Omkring 280-300 personer fyldte kirkerummet med varme og sang.

Lovsangs-eventet er et nyt tiltag, som flere kirker i Aarhus er gået sammen om at arrangere, og første gang blev altså en nytårs-version afholdt i ÅVM.

Én person, som uden tvivl ved en masse om arrangementet, er Hans Christian Vindum-Pettersson, der har været med til at tage initiativ til det. Derfor kan du under billedet læse hans svar på de spørgsmål, som du muligvis brænder inde med.

Hvad gik nytårslovsangs-arrangementet ud på? Lovsangsfesten bestod helt enkelt af halvanden time med lovsang og tilbedelse, tale, forbøn, fælles-bøn og indsamling til et fælles socialt formål i Aarhus.

Hvem har arrangeret det? Lovsangsfesten var arrangeret af Aarhus Vineyard, Citykirken Aarhus og ÅVM. Det opstod som en ide, da arbejdsgruppen for 1Voice, et andet tværkirkeligt lovsangsarrangement som kørte nogle år før corona, besluttede at stoppe det. Vi ønskede at afprøve et simplere koncept som alle kirker er inviteret til at tage del i, men som ikke kræver så meget økonomi, møder samt koordinering på tværs af kirkerne.

Hvad er målgruppen? Målgruppen er alle i Aarhus og omegn som vil være med til at synge, bede og søge Gud sammen.

Oplevede du bred opbakning på tværs af kirkerne eller var der en uligevægt? Der var mange repræsenteret fra alle kirker. Det var virkelig bevægende og en fantastisk start på året!

Hvordan var stemningen? Der var en tyngde af Guds nærvær, som flere erfarede. Der var en stærk fællesskabsfølelse imellem os, og vi fik varme kinder af at stå tæt sammen på tværs for første gang siden corona-tiden!

Hvorfor lave en tværkirkelig lovsangsfest? Os præster mærker et behov for at se hinanden mere, bryde flere af barriererne mellem vores kirker ned og fokusere på de teologiske elementer, som vi er enige om. Derudover oplever vi en hunger i og udenfor kirkerne efter det store lovsangsfællesskab, hvor vi kan søge Gud sammen, betjene hinanden med forbøn og erfare Guds Ånds nærvær. Frem for at lave tre lovsangsfester i hver vores kirke et par gange om året, så ønsker vi at samles i en større forsamling på tværs af kirkeskel og teologiske forskelle. Det ønsker vi at give rum for.

Hvordan kom det tværkirkelige til udtryk i eventet? Det er værtskirken som afgør hvordan lovsangsfesten skal skrues sammen, så det er ikke til at sige hvordan det bliver næste gang 🙂 Til nytårs-arrangementet var det ÅVM som var værter og Andreas Bevan som ledte lovsangen. Det var Jürgen Galonska fra Citykirken som talte og Simon Walsøe som ledte fællesbøn og indsamling. Bandet var et mix fra de tre kirker og det samme var forbønsteamet.

Er eventet et udtryk for, at der bliver mere tværkirkelighed i Aarhus? I Aarhus er der meget tværkirkeligt i gang og med god grund. I forhold til byens størrelse, så er der virkelig mange kirker! Evangelisk Alliance i Aarhus er et af de stærkeste tværkirkelige netværk, bestående af 21 kirker og fællesskaber. For tiden er det faktisk ÅVM og Citykirken som deler formandskabet i dette netværk. Evangelisk Alliances primære fokus er at afholde en årlig tværkirkelig bedeuge i byen. Den er netop nu i gang. Men alliancen betyder meget mere. I mere end 20 år har den været med til at bringe kirker nærmere hinanden og skabe tillid på tværs af teologiske forskelle. Det er på baggrund af det fællesskab, som er opnået gennem denne alliance, at arrangementer såsom 1Voice, Det Store Juleshow og nu lovsangsfest har set dagens lys. Imellem vores tre kirker kommer man til at se flere lovsangsfester i løbet af 2023. En af grundende til at lige præcis vi tre har valgt at arrangere det sammen er, at vi foruden vores evangeliske fællesgrundlag også har karismatik og Gudsrigesteologien til fælles.

Er det et event vi kommer til at se igen næste år? Det er afhængigt af hvordan årets tre lovsangsfester forløber. Vi håber at kristne i og omkring Aarhus vil bruge det!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *